Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej.

 

 masterclass

Tematyka szkolenia:  Skuteczne zarządzanie projektem badawczym: budowanie partnerstwa w relacji odbiorca badań – agencja badawcza oraz narzędzia i techniki wspomagające budowanie zaangażowania zespołu i zarządzanie projektem badań rynkowych na poszczególnych etapach projektu.

 

Do kogo kierowane jest szkolenie

Kierownicy projektów badań rynkowych po stronie:

-      agencji badawczych,

-      odbiorców badań.

 

Korzyści dla uczestników

- Wzmocnienie umiejętności identyfikacji potrzeb i oczekiwań oraz budowania relacji partnerskich agencja - odbiorca badań.

- Rozwój wybranych umiejętności skutecznego zarządzania zespołem projektowym.

- Praktyczne narzędzia do zastosowania w zarządzaniu projektem badań rynkowych. 

 

Forma szkolenia

Dwudniowy warsztat: ok. 80% czasu to ćwiczenia praktyczne (zdobywanie wiedzy przez doświadczanie), podczas których uczestnicy aktywnie pracują na sytuacjach z własnej praktyki zawodowej. Po pierwszym dniu szkolenia przewidziane krótkie zadanie domowe (maksymalnie 30 minut).    

 

Stopień zaawansowania szkolenia

Szkolenie dedykowane osobom mającym doświadczenie w zarządzaniu zespołem.

  szojer dzida

 

Szczegółowy zakres szkolenia

Budowanie relacji partnerskiej pomiędzy agencją badawczą a zleceniodawcą:

- definiowanie potrzeb biznesowych i ustalania priorytetów;

- wykorzystanie wizualizacji do analizy potrzeb i celów;

- zadawanie pytań otwierających;

- efektywna komunikacja podczas trwania projektu;

- budowanie gruntu pod prezentowanie wyników badania.

 Zapewnienie skutecznej realizacji:

- identyfikacja kluczowych czynników sukcesu;

- definiowanie planów działań oraz skuteczne monitorowanie ich realizacji;

- podejmowanie decyzji w kontekście celów projektowych oraz strategicznych.

Zarządzanie zespołem:

- budowanie zaangażowania zespołu (w tym zdalnego);

- określenie celów osobistych i czynników satysfakcji;

- komunikowanie oczekiwań i delegowanie odpowiedzialności;

- śledzenie postępu i udzielanie motywującej informacji zwrotnej;

- wykorzystanie podejścia coachingowego do rozwiązywania problemów;

- wykorzystanie elementów zarządzania zwinnego (Agile);

- skuteczne uczenie się na błędach.

Uwaga: zakres ćwiczeń może zostać zmodyfikowany i dostosowany do potrzeb grupy.

 

Prowadzą:

szojer aleksander

   

 

 

   Aleksander Szojer

 

 

  

dzida tomasz

   

 

 

   Tomasz Dzida

 

  

Czas trwania: 16 godzin szkoleniowych, 2 dni od 9.00 do 16.30

Miejsce: siedziba PTBRiO, ul. Szarotki 11, Warszawa

Zgłoszenia przyjmujemy do: 14 września 2017 r.

2017 09 01 2dni

   ZAMAWIAM

 

  ZAMAWIAM

 

pdf

 

 

 

 

 

 nl