Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej.

 

 toolkit

Agata Grabowska: Dane, które dostarczamy naszym klientom, muszą spełniać cztery kryteria: trafności, rzetelności, czytelności i użyteczności. Piąty warunek to konieczność zaangażowania odbiorcy, sprawienia, że zostaną docenione w organizacji, zapamiętane i wykorzystane. Przedmiotem szkolenia jest właśnie piąta ćwiartka: sztuka angażowania odbiorców poprzez różne nietypowe formy.

nowe 2

 

2. Szkolenie z cyklu "Badania jakościowe"

Arkadiusz Wódkowski: Szkolenie ma charakter praktyczny. Uczestnicy będą ćwiczyć rolę zarówno moderatora, jak i obserwatora dyskusji zogniskowanych. 

nowe 2
 1. Szkolenie z cyklu "Badania jakościowe"

Tomek Jędrkiewicz i Katarzyna Lusińska: Szkolenie jest zbiorem praktycznych porad dotyczących różnych etapów i elementów procesu projektowania badań jakościowych, z uwzględnieniem specyfiki polskiego rynku badań. 

nowe 2dr Agnieszka Szóstek: Wraz z rozwojem zainteresowania tematyką Design Thinking i Service Design różne firmy coraz częściej proszą o  propozycje badań, które mogą pomóc im w projektowaniu usług i doświadczeń. 

 toolkit Jacek Gałązka: Dlaczego profesjonalny prowadzący galę Miss Universe 2015 pomylił się i ogłosił zwycięstwo niewłaściwej dziewczyny? Wie to każdy, kto widział kartkę, z której Steve Harvey odczytywał wyniki wyborów miss. Projektant tego prostego układu typograficznego nie dał mu żadnych szans. Prowadzący musiał się pomylić. Chcecie się dowiedzieć dlaczego?

 toolkitAgata Nowotny i Magda Kochanowska: Coraz częściej myślenie wizualne pojawia się w procesach badawczych jako element wspierający komunikowanie skomplikowanych treści.

nowe 2Szkolenie jest zwieńczeniem trzyletniego cyklu konferencji i warsztatów, realizowanych przez PTBRiO. Standardy Jakości Obsługi Klienta (2012), Jakość-Satysfakcja-Lojalność (2013) i Podróż przez Doświadczenia (2014)...

nowe 2
Motto: Szkoda, że jeszcze żaden neurolog, psycholog społeczny, ani inny naukowiec nie pokazał dowodu na to, że tak popularny ostatnio neuromarketing jest skuteczny...

/anonimowy użytkownik Wirtualnych Mediów/ 

nowe 2Agata WiszniewskaPo pierwsze - insight nie jest odwróconym benefitem. Po drugie – jedna myśl, odosobniony respondent może swoim insightem zmienić więcej niż tysiąc osobowe panele ilościowe. Po trzecie – nie jest prawdą, że insighty odkrywa się tylko w badaniach.

 toolkitAgnieszka Łebkowska: Badania online coraz powszechniej wkraczają w życie działów marketingu. Szkolenie wprowadza w świat najważniejszych decyzji, jakie klient powinien świadomie podjąć przy projektowaniu i realizacji badań online, a następnie prowadzi przez najważniejsze wątki dotyczące zasad stosowania, zalet, ograniczeń, wykorzystania narzędzi, dobrych praktyk i najczęstszych błędów.

nowe 2

Albert Hupa: Szkolenie jest poświęcone temu, jak zrozumieć obecne Customer Journey w firmie posiadającej Customer journey i jak wskazać jej optymalne ścieżki rozwoju. 

nowe 2Anna Gorączka i Michał Protasiuk: Ostatnie lata to rewolucja w sposobie rozumienia zachowań ludzkich. Do lamusa odchodzi koncepcja homo-economicusa – konsumenta racjonalnego, podejmującego przemyślane wybory, potrafiącego trafnie przewidywać swoje zachowania. 

nowe 2Adam Polasz i Mateusz Galica: Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z dostępnymi zabiegami i technikami poprawiającymi atrakcyjność i czytelność raportów i prezentacji, usprawniającymi proces przekazywania informacji i zwiększającymi perswazyjność przekazu. 

 nl