Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej.

 

j_kunkowski_Absolwent Psychologii na UW i Podyplomowego Studium Menedżerskiego w SGH. Z badaniami związany od 1997 r. Kierował działami realizacji badań w IQS i Millward Brown SMG/KRC. Pracował jako Dyrektor Zarządzający Ipsos Observer – firmy specjalizującej się w zbieraniu i przetwarzaniu danych. Kierując Audience Research Department w Gemiusie, odpowiadał za realizację badania audytorium internetowego w ponad 30 krajach (w Polsce Megapanel PBI/Gemius). Obecnie Chief Operating Officer w IIBR (Grupa Gemius).


Członek Zarządu

Kierownik pracowni badań i rozwiązań Synergion. Popularyzator badań rynku i marketingu strategicznego. Prowadził pierwszykociankowski_michal_small
w Polsce dział Research Consulting w firmie badawczej (Grupa IQS), specjalizujący się w projektowaniu procesów badawczych i doradztwie strategicznym. W latach 2008-2010 dyrektor działu strategii oraz BAV Consulting w Young&Rubicam Warsaw. Od czterech lat prowadzi pracownię badań i rozwiązań strategicznych SYNERGION, specjalizującą się w badaniach wspierających tworzenie strategii firm i marek oraz strategii reklamowych. Od 2006 roku prowadzi zajęcia z badań rynku na kilku kierunkach studiów podyplomowych na SGH. Członek Zarządu PTBRiO w latach 2008-2012 oraz obecnie. Trener PTBRiO, SMR i SAR, wykładowca Szkoły Strategii Marki SAR, przewodniczący jednej z komisji jury w EFFIE 2009, współautor briefu EFFIE United 2010, członek jury EFFIE w roku 2013 i 2014.

Obecne organy PTBRiO zostały wybrane podczas Walnego Zebrania Członków PTBRiO w dniu 28 maja 2014 r.
Ich kadencja wynosi 2 lata. Skład Zarządu został uzupełniony w wyniku wyborów uzupełniających podczas Walnego Zebrania w dniu 11 czerwca 2015 r.
 

Zarząd
Izabela Rudak - prezes
Mateusz Galica - wiceprezes 
Adam Polasz - skarbnik
Michał Kociankowski - sekretarz
Katarzyna Gawlik - członek zarządu
Agnieszka Łebkowska - członek zarządu

Sąd Koleżeński
Jan Kunkowski
Krzysztof Polak

Komisja Rewizyjna
Krzysztof Kamil Jurkow
Jacek Kierepka
Sebastian Nowacki

powstało w 1994 roku. Do Towarzystwa należą osoby zajmujące się profesjonalnie badaniami rynku, które pracują w firmach badawczych oraz klienci zlecający takie badania. W chwili obecnej (lipiec 2015 roku) liczba członków wynosi 317 osób.

Zadaniem PTBRiO jest reprezentowanie interesów badaczy rynku wobec instytucji publicznych i władz Rzeczpospolitej Polskiej oraz promowanie i upowszechnianie informacji dotyczących badania rynku i opinii.

Towarzystwo zajmuje się ponadto organizowaniem współpracy i wymiany informacji w środowisku badaczy rynku i opinii. Podejmuje się również działań na rzecz przestrzegania standardów metodologicznych i etyki zawodu badacza. Co rok opracowuje raporty na temat rynku badawczego w Polsce na prośbę i zgodnie ze standardami ESOMAR. Jest organizatorem szkoleń, seminariów i konferencji oraz dorocznego Kongresu Badaczy Rynku i Opinii.

 

 nl