AI motywuje człowieka - notatki z projektu

Ozimek Wojtek

Wojciech Ozimek

Prezes Zarządu
one2tribe
Od 15 lat Prezes One2tribe. Przeszedł ze Spółką drogę od firmy tworzącej gry komputerowe do organizacji zajmującej się rozwiązaniami motywacyjnymi, w tym opartymi o sztuczną inteligencję. Fan połączenia informatyki i psychologii. Wcześniej - konsultant Infovide oraz amerykańskiej firmy badawczej Cutter Consortium. Występował na konferencjach takich jak Cyber, TEDx, Vivatech. Często publikuje w prasie branżowej.
 

Myśl przewodnia:

Dwa lata temu rozpoczęliśmy projekt mający na celu zbudowanie Sztucznej Inteligencji, która motywuje ludzi do zmian - w pracy, w kwestiach zdrowotnych, w rozwoju. Punktem wyjścia były badania nad stresem w pracy WHO (World Health Organization), z których wynikało, że skutki stresu w pracy dotykają 40 milionów osób w Europie. Co robimy źle z naszym życiem i motywacją a w czym mogłoby pomóc SI? W którą stronę zmierza nasz projekt.

Korzyści:

Z systemu, który rozwijamy korzysta w dniu dzisiejszym 40 tysięcy osób w telekomunikacji, bankowości, farmacji. Codziennie przetwarzamy gigabajty danych dotyczących ludzkich zachowań. Budowana na tej podstawie Sztuczna Inteligencja będzie miała wpływ zarówno na biznes jak i na zrozumienie skąd biorą się niektóre nasze zachowania i reakcje.

Nowe i oryginalne treści wystąpienia:

W przystępny sposób pokażemy synergię pomiędzy trzema dziedzinami:

  1. Psychologią stresu i Flow (skąd się bierze stres i jak utrudnia, lub ułatwia nam podejmowanie decyzji). Czy technologia zwiększa czy zmniejsza stres? (digital wellbeing czy digital stress management)
  2. Probabilistyką i Machine Learning (Procesy Markowa oraz Reinforcement Learning w AI) w analizowaniu zachowań ludzi (obiecujemy, że będzie opowiedziane to prosto)
  3. Free Energy Principle - teorią Karla Fristona łączącą doświadczenia z obszaru neurobiologii, psychiatrii, fizyki i matematyki. Teoria ta zakłada, że ogólnym celem wszystkich organizmów żywych (a także układów złożonych - np. grup ludzkich) jest dążenie do osiągnięcia spójności między wewnętrznym modelem świata a jego odbiorem poprzez doświadczenia sensoryczne 
Te trzy rzeczy spróbujemy połączyć w spójną całość pokazując jak to się ma na tle zebranych przez nas danych.

Opis badania:

Celem analizy były dane ze scenariuszy motywacyjnych (czyli reakcji użytkownika na konkretne wyzwania - zadania z nagrodami w środowisku pracowniczym).

Badanie, które będziemy wykorzystywać:

  • 8 instalacjach systemu w 7 organizacjach
  • 58255 rekordach danych (1 rekord = profil użytkownika z 30 dni jego zachowania)
  • zanonimizowanych danych 9967 użytkowników

Dodatkowe informacje:

Projekt, o którym będziemy opowiadać dotarł do 2-giej rundy konkursu IBM Watson AI XPRIZE. Dostało się do niej 59 z 680 organizacji z całego świata, w tym tylko 11 z Europy. Zostaliśmy także wyróżnienie w konkursie Vivatech w roku 2018 - gdzie projekt był prezentowany jako system motywujący do zmian zachowań w grupie pacjentów chorób przewlekłych.

 

 

 

powrót do programu