Czemu zostałam tiktokerką

– czyli jakich mediów chcą digital natives?

Rzeznik Anna

Anna Rzeźnik

Brand Consultant
w CPC Brand Consultants
Zawodowo zajmuje się tworzeniem strategii marek w firmie doradczej CPC Brand Consultants. Specjalizuje się w projektach poświęconym młodym konsumentom. Pracowała m.in. dla takich klientów jak Play, Grupa Żywiec, McDonald's czy Avon. Współzałożycielka think tanku Królicza Nora - niezależnej grupy badaczy trendów świata online. Członkini i wychowanka PTBRiO. Nagradzana prelegentka na Kongresie Badaczy, prowadzi szkolenia, warsztaty, prelekcje wspierające marki w efektywnych działaniach do digital natives.
 

Myśl przewodnia:

Nowe media to media ciągłej zmiany, które nadążają za potrzebami dynamicznych, młodych konsumentów. Digital natives uciekają z Facebooka, ale dedykowane im aplikacje są często efemeryczne i zanim marki czy badacze zdążą je zrozumieć, już znikają. Czy aktualny hit – TikTok, najczęściej pobierana obecnie aplikacja w USA, której polscy influencerzy mają już nawet 4 milionowe zasięgi – również zniknie zanim ją zrozumiemy? W dwuetapowym projekcie z nastolatkami udało się zdiagnozować kluczowe potrzeby pokolenia Z stojące za zaangażowaniem w nowe media. Czego w nich szukają i co ich przyciąga? Jakie będą media przyszłości – media pokolenia Z? Czy jesteśmy na nie gotowi?

Korzyści:

Wystąpienie pozwoli marketerom i badaczom zrozumieć najbardziej angażujące z punktu widzenia młodych konsumentów aspekty nowych, cyfrowych mediów. Odkryje autentyczne insighty pokolenia Z, stojące za konsumpcją mediów. Przybliży fenomen popularności aplikacji TikTok i jej potencjał marketingowy. Pozwoli zanurzyć się w świat i telefon polskich nastolatków i dostarczy wiedzy, która pomoże projektować angażujące młodych marki, aktywacje czy badania.

Nowe i oryginalne treści wystąpienia:

Insighty nastolatków o tym, dlaczego Facebook nie jest już fajny, a czym przyciąga ich TikTok czy Instagram

Analityczne podsumowanie najważniejszych potrzeb pokolenia Z w kontekście nowych mediów

Prognoza – jakie będą media pokolenia Z w przyszłości?

Opis badania:

Projekt badawczy opiera się na dwóch etapach. W pierwszym, za pomocą netnografii, dokonano jakościowej eksploracji popularnych treści publikowanych w ramach takich platform jak TikTok, Instagram, Facebook, Youtube czy Snapchat i zidentyfikowano charakterystyki i wyróżniki poszczególnych mediów. W drugim, przeprowadzono jakościowe badanie z elementami etnograficznymi wśród nastolatków, w którym pogłębiono insighty dotyczące zaangażowania w nowe media i motywacji przy korzystaniu z poszczególnych platform.

Dodatkowe informacje:

Wystąpienie będzie zawierało materiały video, przygotowane w ramach obu części projektu (analiz treści i badań z młodymi), co pozwoli uczestnikom również na autentyczny wgląd w kontekst kulturowy, język i potrzeby
powrót do programu