The Blind Side

Treichel Rafal

Rafał Treichel

Senior Project Manager
w IQS

Badacz jakościowy z wieloletnim doświadczeniem w badaniach marketingowych. Obecnie pracuje w IQS. Nowe technologie to dla niego przestrzeń do poszukiwania prostych i funkcjonalnych rozwiązań otwierających nowe możliwości zarówno w przestrzeni prywatnej, jak i zawodowej. Kilkukrotny prelegent na konferencjach PTBRiO.


Kubik aneta

Aneta Kubik

doradca ds. zarządzania marką
w mBank

Brand manager mBanku, Odpowiedzialna m.in. za działania komunikacyjne dotyczące bezpieczeństwa w sieci, w tym pierwszą i jedyną w branży bankowej kampanię społeczną poświęconą cyberzagrożeniom – mBank. Uważni w sieci.


Myśl przewodnia:

“Dzięki technologii poczyniliśmy olbrzymie postępy w zwalczaniu głodu, chorób oraz ograniczeniu marnowania energii. Niestety ta sama technologia wspiera również przestępczość zorganizowaną i przybliża widmo potwornych cyber-ataków.”– Jan Eliasson, Zastępca Sekretarza Generalnego ONZ

Adaptacja nowej technologii nie przebiega równomiernie. Niektóre rozwiązania konsumenci adaptują szybciej, inne wolniej, jeszcze inne całkowicie pomijają. Ten proces stworzył przestrzeń, której konsumenci nie kontrolują, nie są jej świadomi, a która stwarza ryzyko popełnienia cyber przestępstwa. Przestrzeń, która wymaga transformacji. Przestrzeń, za która odpowiadają zarówno użytkownicy, jak i dostawcy usług. Nasza "The Blind Side".

Korzyści:

Nasze wystąpienie będzie dotyczyło pokazania jak wyglądają postawy wobec bezpieczeństwa wśród użytkowników nowych technologii, jakie mają zwyczaje i jakich zabezpieczeń używają.

Opowiemy również o tym, czego nie widzą użytkownicy i na jakie zagrożenia się narażają. Zwrócimy również uwagę na kwestię współodpowiedzialności dostawców usług oraz praktyki, które mogą służyć zwiększeniu bezpieczeństwa użytkowników jak i te działania, które mogą nieść ze sobą dodatkowe ryzyko.

To również opowieść o ciągłej rywalizacji, wyścigu pomiędzy przestępcami oraz departamentami bezpieczeństwa w firmach działających w obrębie nowoczesnych technologii

Nowe i oryginalne treści wystąpienia:

  1. Dane dotyczące zwyczajów i postaw konsumentów.
  2. Najczęściej popełniane przez konsumentów błędy i niedopatrzenia w obszarze bezpieczeństwa.
  3. Na ile decyzje marketerów i organizacji mogą wpływać na poziom bezpieczeństwa użytkowników.
  4. W jaki sposób zwracać uwagę użytkowników na wątek bezpieczeństwa.

Opis badania:

Analiza jakościowa grup FGI oraz BBD z badania na użytkownikach banków.

Analiza ilościowa badania przeprowadzonego za pomocą CAWI na użytkownikach banków.

Dane statystyczne ogólnodostępne pokazujące dynamikę zjawiska cyberprzestępczości.

Dodatkowe informacje:

Istotnym elementem naszego wystąpienia będzie nie tylko opis sytuacji, ale również zadanie pytania o wpływ dostawców usług i produktów, marketerów na poziom bezpieczeństwa użytkowników nowych technologii. Warto postawić pytanie, czy wprowadzanie nowych rozwiązań bez nacisku na edukację dotyczącą zagrożeń może przynieść negatywne konsekwencje?

powrót do programu