Wiara ważniejsza niż dane, czyli epistemologia cyfrowa

Brennek Bartosz

Bartosz Brennek

Strategy Manager
w Zenith
W branży reklamowej od 7 lat. Pracował zarówno po stronie agencji mediowych, jak i kreatywnych. Aktualnie w Zenith odpowiedzialny za strategie mediowe i komunikacyjne oparte na analityce biznesowej. Prelegent Internet Beta 2017 i Kongresu Badaczy 2018. Zainteresowany krytyczną analizą trendów konsumenckich i technologicznych oraz etycznymi konsekwencjami rozwoju technologii w branży reklamowej. Prywatnie dumny właściciel psa Borysa.
 

Myśl przewodnia:

Internet zdemokratyzował dostęp do informacji legitymizując niszowe opinie – w zasadzie na każdą tezę da się znaleźć poparcie. W konsekwencji postawy ludzi stały się bardziej spolaryzowane – dużo łatwiej jest twierdzić, że ma się rację i z pogardą traktować osoby o odmiennych poglądach. Zwolennicy ideologii głównego nurtu odmawiają racjonalności i zdrowego rozsądku swoim adwersarzom. Jednak patrząc z perspektywy epistemologii, czyli nauki o poznaniu (m.in. powstawaniu przekonań) schemat w jaki obie grupy dochodzą do wniosków jest dokładnie taki sam. Będę bronił opinii, że transformacja cyfrowa (więcej danych i łatwiejszy do nich dostęp) wpływa na polaryzację społeczeństw, ale nie zmienia – a wręcz obnaża – fundamentalnej prawdy o człowieku - na początku każdego procesu powstania postaw zawsze leży wiara. Bez względu na to, czy wierzymy w naturoterapię Jerzego Zięby, czy dajemy wiarę w ekspertyzę naukową lekarza, w żadnej z tych sytuacji nie mamy kompetencji żeby podjąć racjonalną decyzję, bazującą na danych. I chociaż informacji jest coraz więcej, to nie sprawiają one, że działamy mądrzej. Sprawiają jedynie, że coraz mocniej zamykamy się w bańkach informacyjnych i coraz mniej mamy wspólnej płaszczyzny do dogadania się.

Korzyści:

Propozycja nowych typów segmentacji, badanie tego w co konsumenci wierzą (np. czy ufają instytucjom, dorobkowi nauki, czy przedsiębiorcom) wniesie nową jakość insightów, która pomoże trafniej formułować komunikaty marketingowe. Analiza tego, jaka jest funkcja informacji (w tym od marki) w procesie podejmowania decyzji, tworzenia się sądów i postaw daje nowe wytyczne dotyczące tego jaki content powinna marka produktować, jak dużo powinno go być, oraz jakie dane zbierać w ramach prowadzonej działalności.

Nowe i oryginalne treści wystąpienia:

  1. więcej danych nie sprawia, że podejmujemy lepsze decyzje – sprawia że jesteśmy bardziej przywiązani do decyzji
  2. ludzie racjonalni/ mainstreamowi, tak samo jak ci, reprezentujący postawy mniej popularne, opierają się na wierze i ilość danych tego nie zmieni
  3. coraz częściej spotykamy postawy hybrydowe, tj. wybiórcza niezgoda na consensus naukowy. Z perspektywy epistemologicznej, jest to najmniej racjonalna postawa
powrót do programu