Bogaty i zamożny w sieci


Zaclona RafalHarvard Business Review Polska, Client Service Director

Absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie - kierunek Socjologia. Główny obszar zainteresowań naukowych oraz badawczych to socjologia pracy i organizacji. Doświadczenie zawodowe zdobywał w GfK Polonia, Instytucie Nauk Społeczno-Ekonomicznych w Łodzi, magazynie THINKTANK, Leanpassion oraz Centrum Stosunków Międzynarodowych. Obecnie Research and Loyalty Team Manager w Harvard Business Review Polska / Ican institute. Specjalizuje się w badaniach B2B, odpowiedzialny za konsultacje i wdrażanie projektów z zakresu efektywności i strategii organizacji, zaangażowania pracowników, satysfakcji i lojalności klientów.


Andrejczuk MIchalMichał Andrejczuk, Harvard Business Review Polska, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju

Z wykształcenia fizyk i menedżer jednocześnie, specjalizuje się w budowaniu i skutecznym wdrażaniu różnego rodzaju strategii. Do 2003 roku związany z branżą badawczą, stale poszukuje nowych metod zdobywania bardziej aktualnych i pełniejszych informacji. Znacznie częściej przedstawia rekomendacje działań niż wyniki prowadzonych badań. Posiada szerokie doświadczenie z zakresu marketingu, zachowań konsumenckich, zarządzania projektowego i procesowego oraz logistyki. Efektywny doradca w projektach optymalizacyjnych, reorganizacyjnych oraz wprowadzania nowych produktów.


Myśl przewodnia wystąpienia:

Percepcja luksus w oczach bogatych i zamożnych Polaków, źródła informacji vs. kanały sprzedaży.

Sposób, w jaki wnioski z wystąpienia znajdą zastosowanie w codziennej praktyce badawczej i/lub marketingowej:

Poznanie profilu zamożnych korzystających z sieci ich postaw i wartości – analiza procesu zakupowego: penetracja, użytkowanie, percepcja cen, źródła informacji vs. kanały sprzedaży

Nowe i oryginalne treści wystąpienia:

Kto najczęściej sięga po produkty i usługi luksusowe w Polsce? Są to mężczyźni powyżej 36 roku życia, pracujący na etatach a najbogatsi z nich to przeważnie liderzy własnych firm. Pracują, żyją i wydają pieniądze w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców a ich majątek osobisty zazwyczaj mieści się w przedziale 320 tys. do 3,2 mln zł. Kluczowe dla tej grupy wartości to w pierwszej kolejności rodzina, zdrowie oraz bycie sobą. Jak korzystają z sieci o tym właśnie opowiemy w trakcie wystąpienia.

Czy wystąpienie opiera się na konkretnym badaniu?

tak

Opis badania, na którym bazuje wystąpienie:

Raport badawczy opracowany na podstawie odpowiedzi 750 zamożnych i bogatych respondentów umożliwiający analizę w obszarach: zachowań zakupowych bogatych i zamożnych Polaków, analizy poszczególnych segmentów dochodowych, zachowań zakupowych w sieci, kluczowych czynników wyboru i postaw, percepcji luksusu, analizy wrażliwości cenowej, kanałów sprzedaży i źródeł informacji.

Dodatkowe informacje na temat treści wystąpienia:

Badanie przeprowadzone zostało na próbie N=750 zamożnych osób o osobistych dochodach miesięcznych powyżej 7 000 zł netto.
7 001-10 000 zł/ miesięcznie netto N=332
10 001-20 000 zł/ miesięcznie netto N=306
20 001-50 000 zł/ miesięcznie netto N=84
Powyżej 50 000 zł/ miesięcznie netto N=28
Oprócz badania zrealizowany został również ranking dóbr luksusowych mający na celu wskazanie marek i kategorii kojarzonych w Polsce z luksusem.

networking partner:

trc

partnerzy:

trctrctrctrctrctrctrctrctrc