Jak poznać i zrozumieć kogoś, kogo nie widać


Walkowiak PaulinaPaulina Walkowiak, cloud development, human of communication

Z badaniami związana od 5 lat. Doświadczenie zdobywała w TNS i PBS, gdzie pracowała jako badacz jakościowy. Obcenie co-founderka i human of communication w cloud development - polskim startupie w Berlinie, gdzie rozwija platformę do badań i analizy zachowań użytkowników. Zajmowała się już badaniami user i customer experience, ale jej zdaniem chodzi przede wszystkim o człowieka, dlatego to, co projektuje i bada obecnie, to human experience.


Walkowiak KamilKamil Walkowiak, cloud development, human of IT

Programista aplikacji webowych z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem. Od dwóch lat związany z berlińską sceną startupową. Najpierw jako lead engineer we Flexperto, gdzie usprawniał działanie aplikacji do wideokomunikacji, obecnie jako co-founder i human of IT w cloud development. Współtwórca platformy do badań i analizy zachowań użytkowników, która powstała, bo on sam o użytkownikach swoich aplikacji chciałby wiedzieć jak najwięcej.


Myśl przewodnia wystąpienia:

Chyba każda firma ma w swojej historii moment, w którym sprzedaż jej produktu/usługi nie rosła tak, jak powinna. W świecie wirtualnym w takich momentach najczęściej programiści naprawiają to, co, bazując na przekonaniach, za problem uznają osoby decyzyjne. Jeszcze ciągle do rzadkości należą przypadki, kiedy firma skupia się na tych, do których chce trafić, czyli na klientach. Bez konkretnych danych i zrozumienia zachowań użytkowników, a opierając się jedynie na własnej intuicji bardzo trudno jest zaprojektować produkt, czy usługę odpowiadające na realne potrzeby. W czasie naszego wystąpienia chcemy zaprezentować case study powstawania narzędzia do badań UX online w czasie rzeczywistym z perspektywy badaczki i programisty. Narzędzie zaczęło powstawać jako odpowiedź na potrzeby pojawiające się w procesie projektowania aplikacji w berlińskim startupie, a w trakcie projektowania jego funkcjonalności pogłębialiśmy naszą wiedzę w trakcie rozmów z praktykami UX, badaczami i product ownerami.

Sposób, w jaki wnioski z wystąpienia znajdą zastosowanie w codziennej praktyce badawczej i/lub marketingowej:

Zaprezentujemy rozwiązania, które pokażą jak, przy użyciu badań online na dużych próbach ludzi, identyfikować problemy, które do tej pory były nie do rozpoznania w ten sposób. Udowodnimy, że dostrzeżenie potencjału analizy zachowań użytkowników w czasie rzeczywistym pozwala na znaczące skrócenie procesu udoskonalania produktu. Podzielimy się naszym pomysłem na rozwiązanie problemu mylnej interpretacji zachowań użytkowników w badaniach online. Pokażemy, że wyniki analizy zachowań użytkowników mogą być podane w czytelnej, przystępnej formie. Dzięki czemu bez problemu zrozumieją je także osoby niezwiązane bezpośrednio z badaniami.

Nowe i oryginalne treści wystąpienia:

Chcemy pokazać to, co do tej pory nie do końca było możliwe, czyli, że bez zastosowania badań jakościowych możemy już naprawdę dobrze poznać zachowania użytkownika w internecie. Nowe jest samo narzędzie, dające możliwości jakich dotychczas nie dostarczały żadne inne, np. pogląd w czasie rzeczywistym user journey (od momentu wejścia użytkownika na stronę, przez wszystkie podstrony, aż do momentu wyjścia). Przy okazji sam proces jego powstawania pokazał nam jak wielkie znaczenie ma zrozumienie zachowań użytkowników w procesie projektowym.

Czy wystąpienie opiera się na konkretnym badaniu?

nie

Dodatkowe informacje na temat treści wystąpienia:

W czasie projektowania narzędzia dla zweryfikowania tez i założeń projektowych przeprowadzone zostało badanie (10 wywiadów pogłębionych) z praktykami UX w Europie mające na celu poznanie ich sposobów pracy oraz potrzeb w zakresie badań online.

networking partner:

trc

partnerzy:

trctrctrctrctrctrctrctrctrc