WARSZTAT - Jak wycisnąć więcej z danych w mediach społecznościowych?


kocianMichał Kociankowski, PTBRiO/Synergion

Badacz rynku i strateg z 20 letnim doświadczeniem. Zawodow związany najpierw z ARC Rynek i Opinia później Grupa IQS, gdzie pracował między innymi nad tworzeniem nowych narzędzi badawczych oraz rozwijał dział Research Consulting. W latach 2008-2010 dyrektor działu strategii w Young & Rubicam Warsaw, obecnie prowadzi pracownię badań i rozwiązań Synergion. Poszukiwacz i popularyzator nowych zjawisk rynkowych i marketingowych, autor wielu nagradzanych wystąpień na konferencjach i kongresach branżowych. Od siedmiu lat prowadzi zajęcia na temat badań roli badań konsumenckich w zarządzaniu markami i produktami na studiach podyplomowych SGH. Wykładowca Szkoły Strategii Marki SAR, Szkoły Marketingu Interaktywnego SAR, Szkoły Mistrzów Reklamy oraz Szkoły Badań Rynku PTBRiO, trener PTBRiO. W latach 2008-2012 oraz obecnie Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii. Juror EFFIE oraz Superbrands.


Social media to jeden z podstawowych kanałów prowadzenia marketingu, ale jednocześnie potężne źródło wiedzy o konsumentach – w końcu stale tam coś umieszczają, lajkują, komentują. Czy jednak wiedza pochodząca z obserwacji reakcji na treści wytworzone po to, żeby wywołać reakcję może być wiarygodna?

Nieuchronnie wśród treści poddawanych weryfikacji w social media są komunikaty marek. Reakcje na działania marek są jednak tylko skrawkiem tego, co ludzi robią w sieci i jak sieć na nich działa.

Narzędzia do monitorowania social media działają z obiektywnej perspektywy – zaliczają różne zachowania. A gdyby tak internet widziany przez internet widziany z perspektywy użytkownika potraktować jak tekst kultury? „Zobaczyć” internet jego oczami i zadać sobie pytanie jak on go kształtuje? Przecież jeśli spędza tam tyle czasu, to jest kształtowany przez to otoczenie.

Rekonstrukcja kultury przez śledzenie pojedynczych słów czy nawet współwystępowania słów jest nie możliwa. Kulturę trzeba zrozumieć. Maszyny mogą ja natomiast obiektywnie odkalkować. Jak zatem odtworzyć kulturę konsumenta mając dostęp do jego mediów społecznościowych?

Uczestnicy warsztatu poznają nowe spojrzenie na analizę treści on-line. Warsztat przeznaczony dla doświadczonych badaczy jakościowych i strategów komunikacji, którzy czują, że on-line jest kopalnią wiedzy, ale jakiejś innej…

networking partner:

trc

partnerzy:

trctrctrctrctrctrctrctrctrc