Modelowanie zachowań konsumenckich na podstawie zachowań na Facebooku


Hupa AlbertAlbert Hupa, IRCenter, Prezes

dr Albert Hupa, prezes IRCenter, socjolog, badacz sieci społecznych, specjalista od analiz digitalowych i web mining. Na co dzień realizuje komercyjne projekty badawcze wykorzystujące tradycyjne i nowoczesne techniki analityczne (z wykorzystaniem technologii internetowych i mobilnych). Członek PTBRiORobotycka AnnaAnna Robotycka, Faceaddicted, CEO

CEO FaceAddicted. Ma ponad 12-letnie doświadczenie w budowaniu i wdrażaniu strategii komunikacyjnych marek na rynkach europejskich. Była odpowiedzialna m.in. za komunikację, PR oraz social media wszystkich marek AmRestu (KFC, Burger King, Pizza Hut) na 7 rynkach, w tym w USA i Rosji. Jest ekspertką zarządzania kryzysowego. Przeprowadziła wiele szkoleń z zakresu PR, e-PR oraz social media dla członków zarządów firm i kadry menedżerskiej, publikuje artykuły w prasie branżowej.


Myśl przewodnia wystąpienia:

Na podstawie lajków były przewidywane preferencje wyborcze, ale nikt nie opublikował predykcji zachowań konsumenckich na podstawie lajków, komentarzy i postów na Facebooku. Pokażemy wyniki naszego projektu łączącego dane o profilach użytkowników Facebooka i badania psychometrycznego i marketingowego

Sposób, w jaki wnioski z wystąpienia znajdą zastosowanie w codziennej praktyce badawczej i/lub marketingowej:

Na co dzień firmy stawiają sobie pytania – kim jest moja grupa docelowa na Facebooku, z jakich innych mediów korzysta, jak zachowania moich fanów przekładają się na zachowania konsumenckie i jakie treści trzeba publikować, żeby zwiększyć sprzedaż? Pokażemy, jak można modelować i przewidywać odpowiedzi na te pytania na podstawie analizy spontanicznych zachowań na Facebooku. W efekcie marketerzy dostają praktyczne narzędzie, które dostarcza charakterystykę konsumentów na tym kanale. W efekcie są w stanie więcej dowiadywać się o ROI.

Nowe i oryginalne treści wystąpienia:

Na świecie głośno jest o przewidywaniu wyników wyborów i preferencji wyborczych na podstawie analizy profili na Facebooku. My pokażemy na podstawie własnego projektu, jak można przewidywać zachowania konsumenckie na tym serwisie – pokażemy wyniki z własnego projektu zrealizowanego na początku 2017 roku i opiszemy polskich użytkowników Facebooka

Czy wystąpienie opiera się na konkretnym badaniu?

tak

Opis badania, na którym bazuje wystąpienie:

Nasz projekt polega na modelowaniu zachowań konsumenckich – deklarowanych zakupów i korzystania z innych mediów na podstawie 2 źródeł danych: pełnych danych z profili użytkowników Facebooka (likes, interakcje z treściami, z markami i osobami) i wyników kwestionariusza zawierającego psychometryczne i marketingowe pytania. Modelujemy deklarowane zachowania konsumenckie przy pomocy analizy danych z profili i interpretujemy wyniki przy pomocy narzędzia psychometrycznego. Bazujemy na pełnych danych z profili, ponieważ użytkownicy dają nam dostęp do swoich profili w zamian za wyniki psychotestu, który pełni rolę gratyfikacji.

Dodatkowe informacje na temat treści wystąpienia:

Pokażemy bardzo świeże wyniki:)

networking partner:

trc

partnerzy:

trctrctrctrctrctrctrctrctrc