Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej.

 

1.TEST 2.REVIEW 3.UPGRADE 4.ENGAGE

Metodologia TRUE to cztery etapy przeprowadzania indywidualnego programu szkoleniowego. Dzięki  unikalnie metodologii produkt szkoleniowy jest zawsze dopasowany do potrzeb Klienta. Kolejne fazy pozwalają na wypracowanie właściwej ścieżki współpracy i osiągnięcie najlepszych rezultatów biznesowych. Jako kluczowe zostały zdefiniowane potrzebny rozpoznania kompetencji organizacji w zakresie będącym przedmiotem warsztatu. Definicja potrzeb szkoleniowych uczestników i wypracowanie dedykowanego programu warsztatu. Przeprowadzenie go i sprawdzenie użyteczności. Wszystko to przeprowadzone przez w oparciu o najwyższe standardy i najlepsze praktyki  naszego zespołu szkoleniowego.


1.TEST
Rozpoczęcie szkolenia poprzedza faza ewaluacji kompetencji jego uczestników, dokonywana w drodze wywiadu indywidulanego z liderem/liderami grupy warsztatowej. Drugim etapem fazy TEST jest skondensowane badanie kwestionariuszowe online realizowane wśród wszystkich uczestników szkolenia. Celem jest rozpoznanie kompetencji organizacji w zakresie będącym przedmiotem warsztatu. Dodefiniowanie potrzeb szkoleniowych uczestników i wypracowanie dedykowanego programu warsztatu. Obydwa etapy pierwszej fazy warsztatu mają na celu określenie wiedzy i umiejętności kursantów. Trener prowadzący dokonuje analizy obszarów będących zakresem tematycznym szkolenia

2.REVIEW
Przegląd podstaw wiedzy będącej zakresem szkolenia, najważniejsze rynkowe case studies, spektakularne kampanie, najważniejsze wskaźniki. Sprawdzimy jak przebiegały procesy, których dotyczyć będzie szkolenie, jakie pojawiały się trudności i w jaki sposób były rozwiązywane. Korzystając z naszego doświadczenia i posiadanych narzędzi poszukamy wspólnie obszarów które należy usprawnić i rozwinąć.

3.UPGRADE
Kolejnym etapem są praktyczne ćwiczenia wprowadzające uczestników krok po kroku w świat kompetencji. Prowadzący szkolenie przekazuje konkretne umiejętności, choć odwołuje się do teoretycznych marek i sytuacji marketingowych lub tych zadanych przez Klienta, zależnie od przyjętego modelu. Podczas szkolenia można także pracować na danymi i przykładami przekazanymi  Doświadczeni trenerzy, pracując razem z grupą przygotuje rozwiązania i wskaże kierunek do dalszej samodzielnej pracy.

4.ENGAGE
Jest to czas na zaangażowanie umiejętności zdobytych we wcześniejszych fazach szkolenia w pracę nad własną marką, wdrożenie nowo nabytych umiejętności, samodzielne przećwiczenie nowych umiejętności. To czas na wypracowywanie podwalin przyszłych działań operacyjnych. Ostatni etap, jest bardzo istotny bo pozwala wypracować własne schematy działania. Wymaga też zaangażowania w rozwiązywanie problemy i zadania wspartego nową wiedzą i energią zdobytą podczas szkolenia

 nl