Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej.

 

CSR studia podyplomowe

Na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego powstały nowe studia podyplomowe z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu: Nowy konsument – psychologiczne aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Dwusemestralny program zajęć został stworzony przez prof. UW dr hab. Dominikę Maison, byłą prezes PTBRiO i członkinię honorową PTBRiO, we współpracy z Małgorzatą Gresztą (CSR Consulting). Dzięki takiemu połączeniu podejść studia prezentują wszechstronne spojrzenie na zagadnienie społecznej odpowiedzialności biznesu.

Studia w nowatorski sposób przedstawiają spojrzenie na CSR od strony konsumenta. Ich celem jest przedstawienie procesów psychologicznych leżących u podłoża zachowań konsumenckich, mechanizmów psychologicznych warunkujących różne reakcje wobec CSR-u. Studia te pozwalają na zdobycie wiedzy na temat roli badań marketingowych w planowaniu działań CSR i umiejętności planowania kampanii CSR. Ważnym elementem studiów jest pokazanie, że CSR to nie tylko jedno z narzędzi marketingowych firmy, ale przede wszystkim element etyki biznesu powiązany z jej wartościami.

Zajęcia będą prowadzić także: dr Katarzyna Sekścińska, Aleksandra Furman, Artur Nowak-Gocławski, Mirella Panek-Owsiańska, Paweł Prochenko, Malina Wieczorek, Małgorzata Zdzienicka.

Rozpoczęcie studiów już 14 października 2017 r. (rekrutacja trwa do 30 września 2017 r.)

Członkom PTBRiO przysługuje specjalna zniżka w opłacie za studia.

 

Więcej informacji: csr.psychologia.pl

 

 

   

 nl