fbpx
 
thinking inside the box
Jak zmieniać zachowania? Ekonomia behawioralna w praktyce
3 października 2019 r.
trener:
Agata Romaniuk, BLINK
Szkolenie jest praktycznym wprowadzeniem w narzędzia behawioralne, które odpowiednio skonstruowane i wdrożone, pozwalają skutecznie zmieniać zachowania.  Za pomocą serii ukierunkowanych bodźców (tzw. nudges, czyli zapalników), których koszt jest często wielokrotnie mniejszy niż koszt dotarcia z komunikacją innymi kanałami, można szybciej i bardziej efektywnie modelować decyzje konsumentów.

Znaczna część decyzji, które podejmujemy w zarządzaniu biznesem, oparta jest o dane deklaratywne, które są, mniej lub bardziej, trafnym odzwierciedleniem opinii konsumentów. I chociaż zrozumienie tego, jak klienci postrzegają naszą markę, usługę czy produkt, jest istotne na przykład przy planowaniu komunikacji, to między opiniami i postawami a realnymi zachowaniami występuje często spory rozdźwięk. Postawa A nie przekłada się na wzorzec zachowania A, ale na B, niekoniecznie zresztą intencjonalnie. Dlatego, jeśli chcemy wpłynąć na realne zachowania naszych klientów, w większości kategorii niewiele przyjdzie nam z samych opinii - ostateczne decyzje konsumenci podejmują przy półce, w momencie wyboru usługi, czy w trakcie korzystania z produktu.  Często myślą jedno, a robią drugie. Jak więc zmieniać i modelować zachowania, a nie tylko to, co ludzie mają w głowie? Pakiet potężnych możliwości dają narzędzia oparte o ekonomię behawioralną (BE).

Szkolenie jest praktycznym wprowadzeniem w narzędzia behawioralne, które odpowiednio skonstruowane i wdrożone, pozwalają skutecznie zmieniać zachowania.  Za pomocą serii ukierunkowanych bodźców (tzw. nudges, czyli zapalników), których koszt jest często wielokrotnie mniejszy niż koszt dotarcia z komunikacją innymi kanałami, można szybciej i bardziej efektywnie modelować decyzje konsumentów. Na szkoleniu uczestnicy poznają szerokie spektrum metodologii BE na konkretnych przykładach i w różnych branżach. Spróbują także swoich sił w projektowaniu rozwiązań BE.

Szczegółowy zakres szkolenia:

  • Podstawy ekonomii behawioralnej: sposoby przetwarzania informacji, heurystyki i błędy poznawcze, reguły decyzyjne, ścieżka behawioralna (szanse, bariery, nudges); podstawowe pojęcia i ustalenia
  • Wspólne omówienie case’ów wykorzystania BE w różnych branżach (m.in. w telekomunikacji, ubezpieczeniach, mocnych alkoholach, energetyce, farmaceutykach, e-commerce)
  • Badania i analiza danych – jak i co zbierać pod kątem rozwiązań BE (teoria i ćwiczenia)
  • Projektowanie zapalników BE (teoria i ćwiczenia)
  • Testowanie i wdrażanie rozwiązań BE (teoria i ćwiczenia)
Podzieleni na grupy uczestnicy rozrysowują ścieżkę behawioralną i definiują cel dla wybranego problemu, określają zakres badań i analiz, zaprojektują rozwiązania BE oraz testy i schemat wdrożenia.

Zespoły prezentują rozwiązania, omawiamy je, szlifujemy wspólnie.

Do kogo kierowane jest szkolenie:

Szkolenie jest kierowane do badaczy, UXowców, marketerów, pracowników agencji PR, agencji reklamowych i domów mediowych, osób pracujących w zarządzaniu sprzedażą i obsługą klienta, a także w sektorze publicznym i NGOsach – wszędzie tam, gdzie ma się do czynienia z zachowaniami ludzkimi, które należy wzmacniać, modelować czy zmieniać.

Korzyści dla uczestników:

Uczestnicy szkolenia poznają szereg przetestowanych i sprawdzonych narzędzi wywodzących się z nauk behawioralnych, w tym techniki oparte na 26 heurystykach poznawczych, które mają zastosowanie w komercyjnym i społecznym modelowaniu zachowań na dużą skalę.  W trakcie szkolenia:
  • dowiedzą się jak zbierać dane i prowadzić badania pod kątem BE
  • dowiedzą się jak ustalać cel behawioralny i określać ścieżkę BE (szanse i bariery)
  • nauczą się projektować rozwiązania behawioralne
  • nauczą się, jak testować i wdrażać rozwiązania BE
W trakcie szkolenia podzielę się także case’ami z własnego doświadczenia z różnych branż (telco, energetyka, sektor publiczny, FMCG, transport) pokazując konkretne narzędzia i liczby świadczące o ich skuteczności.

Forma szkolenia:

Szkolenie będzie miało charakter intensywnej sesji roboczej z elementami (krótkiej) prezentacji/wykładu.  W czasie sesji roboczej uczestnicy będą poznawać narzędzia, sami je projektować i przygotowywać do testów i wdrożenia.

Stopień zaawansowania:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób o średnim i dużym doświadczeniu zawodowym, które w swojej pracy stykają się z problemami behawioralnymi i mają możliwość stosować narzędzia do ich rozwiązywania, czy to w punkcie sprzedaży, czy w kontakcie zapośredniczonym w innych punktach styku.

pdf
grabowska l
Agata
Romaniuk
BLINK

termin: 3 października 2019 r.
czas trwania: 8 godzin szkoleniowych w godz. 9.00-16.30
miejsce: Centrum Szkoleniowe Wspólna, ul. Wspólna 56, Warszawa
w cenie: udział w szkoleniu, materiały, certyfikat, przerwy kawowe, lunch
najlepsza cena: do dnia:
899zł 12.IX
regularna cena:
990zł
ceny netto

Chcesz wiedzieć więcej?

więcej informacji udzieli Ci koordynator szkoleń
Anna Chodkiewicz