fbpx
 
Added value czyli jak wycisnąć więcej z badań i analiz w biznesie
8 i 9 grudnia 2020 r.
trenerka:
Anna Rychlik, Re-Frame & Grow
Szkolenie ma na celu pokazanie sposobów na maksymalizowanie korzyści wynikających z efektywnego wykorzystania posiadanych i zamawianych danych rynkowych w kontekście podejmowania decyzji biznesowych.

Szkolenie zaspokaja potrzeby rozwojowe w obszarze Consumer/Shopper/ Market Insight, niezależnie od wielkości wydawanych budżetów i dostępności posiadanych źródeł danych, jeśli w Twojej firmie:
 • panuje opinia, że dane rynkowe i konsumenckie są przetwarzane na podstawowym poziomie, że ,,można z tego wyciągnąć więcej’’
 • osoby odpowiedzialne za analitykę i badania rynkowe dostarczają do swoich klientów wewnętrznych i zewnętrznych zestawienia danych i przeładowane prezentacje i raporty, a klient samodzielnie poszukuje insightu i  wniosków do decyzji biznesowych
 • obserwujesz, że procesy biznesowe niedostatecznie wykorzystują dane i badania konsumenckie, uwzględniając kontekst rynkowy na podstawowym poziomie i / lub nieefektywnie go przetwarzając
 • odpowiedzialność za czytanie rynku i interpretację danych i badań jest rozproszona w organizacji, rozumienie rynku i konsumenta podlega różnym – czasem sprzecznym lub rozbieżnym - interpretacjom, a formowane wnioski są niespójne
 • obecnie wytwarzane w organizacji raporty zarządcze lub analizy rynku nie wspierają realizowanej strategii i jej monitoringu.

Szczegółowy zakres szkolenia:

 • Szkolenie jest zaplanowane w taki sposób, by zainicjować i / lub wzmocnić rozwój kluczowych umiejętności w zakresie analityki rynkowej:
  • ,,From brief to business recommendation’’ – formułowanie briefu analizy / badania, tłumaczenie briefu na efektywne podejście i plan analizy / badania, logika wnioskowania
  • ,,Connect the dots’’ – celowe dobieranie źródeł i łączenie informacji, radzenie sobie z niespójnościami i (nie)wiarygodnością danych, rozumienie faktów
  • ,,From data to insight’’ – różnica dane vs insight, transformacja danych w kierunku insight,
  • ,,Storytelling’’ – jak łączyć informacje w historię dla biznesu, logika i struktura raportu/prezentacji, język, wykorzystanie danych vs narracja, style komunikacji w narracji dla różnych grup odbiorców
  • ,,Management reporting’’ – projektowanie efektywnych raportów zarządczych na bazie ciągłych danych rynkowych wspierających strategię.
 • Przykłady wykorzystania w/w w biznesie

Do kogo kierowane jest szkolenie:

Rekomendowani uczestnicy szkolenia to nowi i średniozaawansowani: badacze i analitycy rynku i sprzedaży po stronie producenta, detalisty, agencji; Consumer & Market Insight Managerowie, Category Managerowie, Junior/Brand Managerowie. Specjaliści i kierownicy, którzy odpowiadają za: bieżący monitoring ciągłych danych rynkowych i raportowanie zarządcze na bazie danych retail audit (w tym Nielsen i GFK HH Panel), projektowanie i dostarczanie wszelkich badań konsumenckich, szoperowych, rynku, analitykę rynkową, rozwój portfolio i komunikacji mediowej marek, rozwój i monitoring strategii cenowej, projektowanie i post analizy aktywacji marketingowych i promocji konsumenckich, budowanie ekspertyzy kategorialnej i category management dla detalistów.

Korzyści dla uczestników:

Szkolenie zainicjuje u początkujących, a rozwinie u bardziej zaawansowanych uczestników:
 • Wnikliwe rozumienie danych rynkowych i konsumenckich, efektywne łączenie danych z wielu źródeł dla wsparcia kluczowych procesów biznesowych, umiejętność interpretacji i wyciągania wniosków, perswazyjność przekazu do różnych grup odbiorców
 • Rozwój biznesowego sposobu myślenia u badaczy i analityków i adekwatne odpowiadanie na potrzeby top i senior management
 • Zwiększenie bezpośredniego wpływu badaczy i analityków na biznes i wyjście ,,z zaplecza na front’’ do roli partnera biznesowego dla top i senior managementu

Kluczowe pojęcia i zagadnienia:

,,From brief to business recommendation’’ / planowanie analizy / logika wnioskowania / kontekst biznesowy / pytania biznesowe / pytania badawcze / klient wewnętrzny i zewnętrzny/ procesy i decyzje biznesowe
,,Connect the dots’’ / rozumienie faktów i danych / dobór źródeł danych / łączenie informacji / detal a duży obrazek / niespójności i jakość danych
,,From data to insight’’ / dane vs insight / transformacja danych w insight
,,Storytelling’’ / historia dla klienta / struktura raportu / logika prezentacji / język narracji / wykorzystanie danych w narracji /style komunikacji vs grupy odbiorców
,,Management reporting’’ /  projektowanie raportów zarządczych / tracking rynku a strategia / czytanie rynku

Forma szkolenia:

Szkolenie łączy formę warsztatu ze studium przypadków i mini wykładu jako wprowadzenie do każdego bloku tematycznego. Szkolenie zorganizowane w 5 modułów wg kompetencji analitycznych (patrz: Szczegółowy zakres szkolenia).
W ramach każdego modułu uczestnicy będą mieli możliwość pracować na własnych projektach.
Dodatkowo uczestnicy będą mogli skorzystać z 30 minutowych konsutacji indywidualnych w przeciągu 2 tygodni po szkoleniu.

Plan godzinowy:

1 dzień:
9.00-11.00 - I moduł
11.00-13.00 - przerwa
13.00-14.30 - II moduł
14.30-14.45 - przerwa
14.45-16.15 - III moduł

2 dzień:
9.00-10.30 - IV moduł
10.30-10.45 - przerwa
10.45-12.15 - V moduł

Stopień zaawansowania:

Szkolenie zaspokaja potrzeby rozwojowe w obszarze analityki rynkowej u osób:
 1. w początkowej fazie kariery zawodowej, tj ze stażem poniżej 1 roku w obszarze marketingu, badań, analityki i insightu rynkowego (CMI), zarządzania kategorią .
 2. dłużej pracujących w w/w rolach, tj. ze stażem powyżej 1 roku, które mierzą się ze zmieniającymi się oczekiwaniami wobec zajmowanej funkcji ze strony biznesu.
.

pdf
Anna
Rychlik
Re-Frame & Grow

termin: 8 i 9 grudnia 2020 r.
czas trwania: 8 godzin zegarowych w przeciągu 2 dni
miejsce: ONLINE
w cenie: udział w szkoleniu, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat elektroniczny, 30 minutowe konsutacje indywidulane (zoom/telefon/e-mail)
najlepsza cena: do dnia:
699 zł 19.XI
regularna cena:
759 zł
ceny netto

Chcesz wiedzieć więcej?

więcej informacji udzieli Ci koordynator szkoleń
Anna Chodkiewicz