fbpx
 
badania satysfakcji
Badania satysfakcji
– Jak prowadzić, wyciągać (właściwe) wnioski i budować działania podnoszące zaangażowanie i lojalność klientów.
23 i 24 czerwca 2021 r.
trenerzy:
Arkadiusz Wódkowski (ABM Agencja Badań Marketingowych)
i Grzegorz Kosiński (Citi Handlowy)

Badania satysfakcji to jedno z kluczowych narzędzi do zarządzania kondycją firmy. Pomagają podjąć działania naprawcze, zanim konsumenci zrezygnują z naszych usług. 
Celem szkolenia jest przedstawienie najlepszych praktyk prowadzenia badań satysfakcji, aby na podstawie ich wyników tworzyć działania skutecznie podnoszące wartość firmy.

Szczegółowy zakres szkolenia:

 1. Optymalny proces badań satysfakcji klientów
 2. Przegląd kluczowych metod badania satysfakcji (NPS, FCR, CES, CSI)
 3. Praktyczne zalecenia przy pomiarach satysfakcji i jakości
 4. Pomiary i metody związane z satysfakcją (Design Thinking, Social Listening, Analiza sentymentu)
 5. Tworzenie planu działań na podstawie wyników badań
 6. Przyszłość badań satysfakcji

Do kogo kierowane jest szkolenie:

 • Product Managerowie
 • Product Ownerzy
 • Project Managerowie
 • Badacze
 • Specjaliści ds. wsparcia sprzedaży
 • Specjaliści ds. rozwoju produktów
 • Specjaliści ds. Customer experience

Korzyści dla uczestników:

Podczas szkolenia uczestnicy nabędą umiejętności:
 • Projektowania badań satysfakcji
 • Dostosowania metody badania do celu organizacji
 • Monitorowania wskaźników satysfakcji
 • Analizy wyników badań
 • Tworzenia działań naprawczych

Kluczowe pojęcia i zagadnienia:

Customer experience, badania satysfakcji, NPS, FCR, Design thinking, CES, CSI, Customer journey, Tajemniczy Klient, CIT, Social Listening

Forma szkolenia:

Szkolenie 2 x 4 godziny prowadzone zdalnie:
 • Część wykładowa 30%
 • Ćwiczenia praktyczne: 30%
 • Analiza case study: 40%

Stopień zaawansowania:

Uczestnicy powinni posiadać podstawową wiedzę o badaniach jakościowych i ilościowych.


pdf
badania satysfakcji
wodkowski l
Arkadiusz
Wódkowski
ABM Agencja Badań Marketingowych
badania satysfakcji
kosinski l
Grzegorz
Kosiński
Citi Handlowy
termin: 23 i 24 czerwca 2021 r.
czas trwania: 2 dni w godz. 9.00-13.00
miejsce: ONLINE

w cenie: udział w szkoleniu, materiały elektroniczne, certyfikat elektroniczny
najlepsza cena: do dnia:
699 zł 2.VI
regularna cena:
749 zł
ceny netto

Chcesz wiedzieć więcej?

więcej informacji udzieli Ci koordynator szkoleń
Anna Chodkiewicz

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com