fbpx
 
lutek book h
Modern leisure society – consumer behavior
książka prof. Małgorzaty Bombol i dr Michała Lutostańskiego
 
 
Oficyna Wydawnicza SGH wydała właśnie książkę prof. Małgorzaty Bombol (Dyrektor Instytutu Zarządzania Wartością SGH) oraz dr Michała Lutostańskiego (Wiceprezes PTBRiO, Strategy Business Director w Kantarze, Adiunkt w SGH) pt. „Modern leisure society – consumer behavior”, która dostępna jest zarówno w wersji papierowej jak i jako ebook. Partnerami książki jest Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii oraz Marketing przy Kawie. O czym jest ta książka?

W ciągu ostatniej dekady przemiany technologiczne a co za tym idzie także społeczne przeobraziły doznania czasu wolnego. Przestrzenie i dystanse geograficzne jeszcze bardziej się skurczyły a digitalizacja życia i konsumpcji odmieniła nasze życie. Zmienił się też czas wolny - szybszy obieg informacji, tysiące aplikacji, powszechny streaming czy też serwisy rozrywkowe na żądanie, zmieniły nie tylko zasoby i sposoby spędzania czasu wolnego, ale także jego znaczenie i rozumienie. Czas wolny jest coraz bardziej zalgorytmizowany – staje się nową odsłoną stylu życia i zachowań w nowoczesnym społeczeństwie. Niniejsza książka w centrum swoich analiz stawia podmiot rynku – konsumenta – nadając mu szersze spojrzenie, które łączy w sobie zrozumienie emocji, postaw i ewentualnych wzorców zachowań, procesów naśladownictwa czy też różnic generacyjnych.

W książce z jednej strony położono nacisk na opis biologicznego znaczenia czasu wolnego dla jednostki i jego powiązań z kształtowaniem się zadowolenia psychicznego. Z drugiej strony ukazano też koncepcję stylu życia i tzw. timestyle, w powiązaniu z zachowaniami wzorcotwórczymi, szczególnie w ujęciu międzygeneracyjnym. Następnie zwrócono uwagę na kwestię rynkowej presji na podejmowanie określonych aktywności czasu – na ile wynikają one z mody, wygody a na ile z chłodnej kalkulacji czy z procesów naśladownictwa. Wybór szczegółowej analizy zjawisk rynkowych został podyktowany przede wszystkim nowością analizowanych zjawisk. Dlatego też, dokonano szczegółowej analizy rynków związanych z streamingiem, gamingiem, upublicznianiem prywatności w czasie wolnym oraz wskazano na nowe formy eskapizmu (guilty pleasure) i style zachowań zakupowych.

Książka zawiera wyniki badań przeprowadzonych w latach 2019 – 2021, uwzględniające ekonomiczny wymiar czasu wolnego, przy zastosowaniu ujęcia ilościowego oraz jakościowego. W oparciu o analizy dokonano klasyfikacji na typy konsumentów pod względem jakości życia i sposobów zagospodarowania czasu wolnego. Jako klamrę spinającą rozważania w całej monografii należy uznać obiektywne i subiektywne badania odnoszące się do wpływu COVID-19 na przeżywanie czasu wolnego. Na końcu podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: jak zmieni się czas wolny w postapandemicznej nowej „normalności”.

lutek book