fbpx
 
cenyhead3
Badania cenowe w praktyce
25 października 2024 r. 
trenerzy:
Maria Otmar-Szymańska (Versuni)
Rafał Neska (WiseRabbit)


Marketerzy często ignorują znaczenie strategii cenowej, tymczasem jej optymalizacja (w tym wartości oferowanej konsumentom/klientom) ma dużo większe przełożenie na generowany zysk niż cięcia kosztów czy działania marketingowe zmierzające do zwiększenia sprzedaży. W ramach naszego szkolenia, w oparciu o przykłady odwołujące się zarówno do kategorii FMCG, dóbr trwałego użytku jak i usług, opowiemy o różnych technikach, których umiejętne stosowanie pozwolą uniknąć sytuacji, w której produkt jest sprzedawany po cenie nie odzwierciedlającej jego pełnej wartości.

Szczegółowy zakres szkolenia:

  1. Omówienie roli ceny na tle innych komponentów Marketing Mix.
  2. Omówienie kontekstu konsumencko-psychologicznego ceny (Ekonomia Behawioralna a cena).
  3. Przedstawienie, na przykładach, różnych technik badania ceny / wartości (PSM, DPA, Conjoint).
  4. Wspólne zaprojektowanie badania cenowego.
  5. Analiza i interpretacja przykładowych wyników badań cenowych, omówienie przykładów rekomendacji dot. strategii cenowej (case studies).

Do kogo kierowane jest szkolenie:

Badacze rynku, osoby zajmujące się szeroko rozumianym marketingiem, osoby odpowiedzialne za produkt i ceny.

Korzyści dla uczestników:

  1. Zrozumienie biznesowego znaczenia ceny.
  2. Zrozumienie konsumencko-psychologicznych uwarunkowań strategii cenowej.
  3. Nabycie umiejętności doboru technik badawczych w zależności od celu i kontekstu biznesowego.
  4. Nabycie umiejętności interpretowania wyników badań cenowych i budowania rekomendacji biznesowych na ich podstawie.

Kluczowe pojęcia i zagadnienia:

Strategia cenowa, PSM (Price Sensitivity Meter), DPA (Direct Price Acceptance ), Conjoint, Value Based Pricing, Willingness to Pay (Skłonność do zapłaty)

Forma szkolenia:

Szkolenie będzie obejmowało zarówno część wykładową, jak i ćwiczenia praktyczne, w ramach których zadaniem uczestników będzie zaplanowanie procesu badawczego (case studies).

Stopień zaawansowania:

Szkolenie wymaga podstawowej wiedzy z zakresu badań marketingowych.

pdf

ceny kaf2
otmar2
Maria
Otmar-Szymańska
Versuni
ceny kaf2
neska
Rafał
Neska
WiseRabbit
termin: 25 października 2024 r.


czas trwania: 8 godzin szkoleniowych w godz. 9.00-16.30
miejsce: PTBRiO, ul. Szarotki 11, Warszawa

w cenie: udział w szkoleniu, materiały, certyfikat, przerwy kawowe, lunch
najlepsza cena: do dnia:
999 zł 4.X
regularna cena:
1199 zł
ceny netto

Chcesz wiedzieć więcej?

więcej informacji udzieli Ci koordynator szkoleń
Anna Chodkiewicz