fbpx
 
ai head
AI w praktyce badacza: odkrywaj możliwości, optymalizuj procesy.
14 i 15 listopada 2024 r.
Trener:

Adam Polasz (Delikatesy Badawcze)

Czy kiedykolwiek zastanawiałaś/eś się, jak technologia sztucznej inteligencji może zmienić świat badań rynkowych? Dołącz do naszego szkolenia i odkryj najnowsze narzędzia i rozwiązania, które przyspieszą i usprawnią Twoje badania, pomogą stworzyć lepsze stimuli i ułatwią pracę nad raportem. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym badaczem, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę w tej dziedzinie, czy pracujesz w agencji badawczej czy po stronie klienta, nasze szkolenie dostarczy Ci praktycznej wiedzy i umiejętności, które pozwolą Ci wykorzystać pełen potencjał AI i zdobyć kompetencje przyszłości.

Szczegółowy zakres szkolenia:

 1. Wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji (AI) w badaniach rynkowych.
  1. Definicja i rodzaje AI
  2. Najważniejsze pojęcia z obszaru AI
 2. Przegląd narzędzi AI z różnych kategorii: generatorów tekstu, generatorów obrazu, narzędzi do transkrypcji, obróbki audio, video, tworzenia prezentacji i innych.
 3. Jak w pełni wykorzystać możliwości oferowane przez narzędzia AI?
  1. Podstawowe prompty
  2. Rola dodatkowego kontekstu
  3. Formułowanie zaawansowanych promptów
  4. Doskonalenie promptów użytkownika z pomocą narzędzia
  5. Wtyczki zwiększające funkcjonalność narzędzi
 4. Możliwości zastosowania narzędzi AI na różnych etapach procesu badawczego:
  1. Planowanie i przygotowywanie badań
  2. Realizacja badań
  3. Analiza wyników
  4. Raport i prezentacja
 5. Ćwiczenia praktyczne z zastosowaniem różnych narzędzi.
 6. Porównanie mocnych i słabych stron poszczególnych narzędzi.
 7. Etyka i odpowiedzialność w użyciu AI w pracy badacza.
  1. Omówienie kwestii prawnych i etycznych związanych z użyciem AI
  2. Dyskusja: granice etyczne użycia AI w badaniach rynkowych

Do kogo kierowane jest szkolenie:

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do badaczy rynku, zarówno pracujących po stronie agencji badawczych jak i pracowników działów badań, odpowiedzialnych za nadzór nad badaniami bądź wykonujących samodzielne projekty badawcze. Treści przekazywane na szkoleniu będą użyteczne zarówno dla badaczy jakościowych jak i ilościowych – z zastrzeżeniem, że szkolenie nie obejmuje zastosowania AI w ilościowej analizie danych.

Korzyści dla uczestników:

Uczestnicy szkolenia:
 1. Poznają konkretne narzędzia AI, jakie można wykorzystać w badaniach marketingowych.
 2. Poznają możliwości wykorzystania AI w badaniach marketingowych na różnych jego etapach.
 3. Wypróbują wybrane narzędzia AI w praktyce.
 4. Zdobędą praktyczne umiejętności obsługi narzędzi AI, które będą mogli wykorzystać w swojej pracy zawodowej.

Kluczowe pojęcia i zagadnienia:

AI, GPT, LLM, generatory treści, generatory obrazów, uczenie maszynowe, automatyzacja zadań, prompt engineering.

Forma szkolenia:

Szkolenie poprowadzone będzie w formie stacjonarnej i będzie miało charakter warsztatu - przekazywana wiedza będzie od razu utrwalana poprzez liczne ćwiczenia. Uczestnicy będą mieli możliwość samodzielnego sprawdzenia możliwości omawianych narzędzi AI i oceny, które z nich najlepiej odpowiadają ich preferencjom i potrzebom.

Stopień zaawansowania:

Szkolenie kierowane jest do osób, które nie mają jeszcze doświadczenia z wykorzystaniem narzędzi AI bądź mają je w ograniczonym zakresie. Szkolenie wymaga podstawowej wiedzy z zakresu badań marketingowych.

pdf

ai kaf
polasz 2023a
Adam
Polasz
Delikatesy Badawcze
termin: 14 i 15 listopada 2024 r.

czas trwania: 16 godzin szkoleniowych w godz. 9.00-16.30
miejsce: PTBRiO, ul. Szarotki 11, Warszawa

w cenie: udział w szkoleniu, materiały, certyfikat, przerwa kawowa, lunch
najlepsza cena: do dnia:
1899 zł 24.X
regularna cena:
2199 zł
ceny netto

Chcesz wiedzieć więcej?

więcej informacji udzieli Ci koordynator szkoleń
Anna Chodkiewicz