fbpx
 
Avatar

Krzysztof Krudysz

Agencja Badawcza Fast Solutions

Dyrektor zarządzający

Skontaktuj się ze mną
Od 2010 roku związany ciałem i duszą z badaniami rynku i opinii. Z wykształcenia socjolog (mgr, rocznik 2011). Doświadczenie w kilkuset projektach badawczych obejmujących metody ilościowe i jakościowe dla klientów korporacyjnych, MŚP, administracji rządowej i samorządowej, sektora nauki oraz NGO. Moderator w przeszło 80+FGI oraz 100+ IDI/TDI . Od 2012 roku zarządzam Agencją Badawczą Fast Solutions ( https://fastsolutions.pl ), która od 2013 roku z powodzeniem realizuje badania o zasięgu ogólnopolskim, a nieco rzadziej również międzynarodowym.


W latach 2017-2020 wykładowca na Uniwersytecie Rzeszowskim na kierunku socjologia. Często i chętnie współpracuję jako niezależny badacz/członek zespołów badawczych i moderator w ramach współpracy z innymi agencjami badawczymi, konsultingowymi i marketingowymi. Wiceprezes w agencji digital marketingu Grupa WW sp. z o.o. ( https://grupaww.dev )

Żarliwy zwolennik kompensowania słabości poszczególnych technik i metod badawczych w przypadkach trudno dostępnych grup respondentów przy wykorzystaniu dobrodziejstw podejścia "mixed-mode".


Prywatnie pasjonat wojskowości, polityki i historii, która to zgodnie z maksymą "historia magistra vitae est", jest nieocenionym wsparciem w życiu prywatnym i zawodowym.

Specjalizuję się w

branżach:


Administracja / sektor publiczny
AGD i RTV
Agencje reklamowe / domy mediowe / PR
Banki
Farmaceutyczna

FMCG

Internetowa
Komunalne
Media elektroniczne
Medyczna
Motoryzacja
Pocztowe, kurierskie, spedycyjne
Prasa
Przemysł
Sieci handlowe
Telekomunikacja
Ubezpieczenia
Wyższe uczelnie

obszarach biznesowych:


Ewaluacja

Insighty konsumenckie
Konsulting badawczy
Marka (strategia, pozycjonowanie, komunikacja)
Produkt (innowacje, optymalizacja, ceny)
Social media
Sondaże i opinia publiczna
U&A (potrzeby, motywacje, segmentacje)
Zarządzanie organizacją (satysfakcja pracowników)
Zarządzanie relacjami z klientami (jakość obsługi, satysfakcja)

metodach i technikach:


CAPI
CATI
CAWI
CL central location
Diady/triady
Etnografia
FGI
FGI realizowane on-line
IDI
IDI realizowane on-line
Mystery shopping
PAPI
Retail audit
Semiotyka
Wywiady w miejscach publicznych
Zautomatyzowane pomiary zachowań