Avatar

Grzegorz Maciejewski

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Kierownik Katedry Rynku i Konsumpcji

Skontaktuj się ze mną
Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (1996), doktor nauk ekonomicznych (2003), doktor habilitowany nauk ekonomicznych (2012), profesor UE (2013). Kierownik Katedry Rynku i Konsumpcji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ekspert Centrum Badań i Ekspertyz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu marketingu i zarządzania sprzedażą. Na studiach doktoranckich zajęcia z zastosowania metod jakościowych w badaniach rynku.
Zainteresowania badawcze: zachowania podmiotów rynkowych oraz metodyka badań rynkowych i marketingowych.

Specjalizuję się w

branżach:


Wyższe uczelnie

obszarach biznesowych:


metodach i technikach:


Etnografia
FGI
FGI realizowane on-line
Internetowe metodą emisji ankiet (RTS)
OOH (badania reklamy zewnętrznej)
Wywiady w miejscach publicznych