fbpx
 
Avatar

Grzegorz Maciejewski

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Kierownik Katedry Rynku i Konsumpcji

Skontaktuj się ze mną
Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (1996), doktor nauk ekonomicznych (2003), doktor habilitowany nauk ekonomicznych (2012), profesor UE (2013). Kierownik Katedry Rynku i Konsumpcji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ekspert Centrum Badań i Transferu Wiedzy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Kurator specjalności Dystrybucja i sprzedaż na rynkach krajowych i międzynarodowych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu marketingu i zarządzania sprzedażą. Na studiach doktoranckich zajęcia z zastosowania metod jakościowych w badaniach rynku.
Zainteresowania badawcze: zachowania podmiotów rynkowych oraz metodyka badań rynkowych i marketingowych.

Specjalizuję się w

branżach:


Wyższe uczelnie

obszarach biznesowych:


Retail (sprzedaż, dystrybucja)
Sondaże i opinia publiczna
Zarządzanie organizacją (satysfakcja pracowników)

metodach i technikach:


CAPI
CATI
CAWI
Diady/triady
FGI
IDI
Mystery shopping
PAPI