fbpx
 
Avatar

Jakub Wróblewski

ProVision Solutions

Właściciel

Skontaktuj się ze mną
Socjolog. Absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Zarządu i prezes Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Zajmuje się badaniami społecznymi i ewaluacyjnymi oraz ekspertyzami dla sektora publicznego i pozarządowego od 2010 roku. Posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi i realizacji badań na wszystkich etapach projektu. Prowadzi firmę badawczą ProVision Solutions realizującą usługi badawcze i analityczne głównie dla instytucji administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Do tej pory prowadził badania i współpracował między innymi z takimi instytucjami jak: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie, Główny Inspektorat Sanitarny, a także organizacjami pozarządowymi i instytucjami administracji samorządowej.

Specjalizuję się w

branżach:


Administracja / sektor publiczny
FMCG

Internetowa
Komunalne
Media elektroniczne
Przemysł
Sieci handlowe
Transport pasażerski
Wyższe uczelnie

obszarach biznesowych:


Ewaluacja

Insighty konsumenckie
Marka (strategia, pozycjonowanie, komunikacja)
Produkt (innowacje, optymalizacja, ceny)
Reklama (post-, pre-testy)
Sondaże i opinia publiczna
U&A (potrzeby, motywacje, segmentacje)
Zarządzanie organizacją (satysfakcja pracowników)
Zarządzanie relacjami z klientami (jakość obsługi, satysfakcja)

metodach i technikach:


CAPI
CATI
CAWI
CL central location
Etnografia
Eye Tracking
FGI
FGI realizowane on-line
Oglądalność witryn internetowych, ruch internetowy
OOH (badania reklamy zewnętrznej)
Semiotyka
Wywiady w miejscach publicznych