fbpx
 
Avatar

Małgorzata Zając

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Zastępca Kierownika Marketingu

Skontaktuj się ze mną
W Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN odpowiada za projekty badawcze dotyczące obecnej i potencjalnej publiczności, a także za wykorzystanie zdobytej wiedzy w działaniach marketingowych instytucji.
Aktywnie zajmuje się propagowaniem wiedzy w instytucjach kultury o tym, jak pozyskiwać dane i praktycznie je wykorzystywać. Prowadziła m.in. wykłady w ramach Podyplomowych Studiów Muzealniczych UW, warsztaty na konferencjach takich jak „We Are Museums”, Marketing w kulturze, Stowarzyszenia Żydowskich Muzeów w Europie (AEJM), Międzynarodowej Sieci Organizacji Muzealnych NEMO i innych.
Wcześniej przez 11 lat pracowała w Ipsos, gdzie odpowiadała za marketing usług badawczych i rozwój badań syndykatowych.

Specjalizuję się w

branżach:


Administracja / sektor publiczny

obszarach biznesowych:


Ewaluacja

Insighty konsumenckie
Marka (strategia, pozycjonowanie, komunikacja)
Sondaże i opinia publiczna

metodach i technikach: