fbpx
 
Avatar

Karolina Zankevich

UBS Business Solutions Polska

Business Analyst (Market Research Specialist)

Skontaktuj się ze mną
 
Badacz i Project Manager z wieloletnim doświadczeniem w badaniach rynku oraz analizach polityk publicznych. Ukończyła Socjologię oraz Politykę Społeczną na Uniwersytecie Jagiellońskim. Absolwentka studiów podyplomowych pn. "Metody Statystycznej Analizy Danych" na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Stypendystka programu "Erasmus" na Uniwersytecie Karola w Pradze. Posiada doświadczenie w realizacji badań ilościowych i jakościowych. Współpracowała z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz agencjami badawczymi. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami międzynarodowych badań ankietowych.

Specjalizuję się w

branżach:


Administracja / sektor publiczny
Banki

obszarach biznesowych:


Ewaluacja

Insighty konsumenckie
Konsulting badawczy
Marka (strategia, pozycjonowanie, komunikacja)
Retail (sprzedaż, dystrybucja)
Sondaże i opinia publiczna

metodach i technikach:


CAPI
CATI
FGI
FGI realizowane on-line
IDI
PAPI