Pod koniec października 2004 r. w warszawskim hotelu Marriott już po raz piąty odbył się Ogólnopolski Kongres Badaczy Rynku i Opinii.

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane wspólnie przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii oraz Organizację Firm Badania Opinii i Rynku. V Kongres zgromadził rekordową liczbę 420 uczestników. Podobnie jak przed rokiem ok. 60% osób, które w nim uczestniczyły reprezentowało firmy zlecające badania rynku - korporacje międzynarodowe, agencje reklamowe oraz domy mediowe. Obecni byli także przedstawiciele świata nauki oraz wszystkich ważnych agencji badawczych.

Podczas Kongresu, którego tematyka koncentrowała się wokół nowych wyzwań rynkowych wynikających z przystąpienia Polski do struktur europejskich zaprezentowano 29 ciekawych wystąpień: 5 podczas sesji plenarnych oraz 24 podczas sesji tematycznych.

Podobnie jak w ubiegłych latach prezentacje sesji tematycznych zostały starannie wybrane przez Radę Programową spośród wielu nadesłanych propozycji. W tej grupie prezentacji uczestnicy Kongresu najwyżej ocenili wystąpienie Arkadiusza Wódkowskiego (ABM Agencja Badań Marketingowych) oraz Krzysztofa Presza pt. "Faktowiec" to czytelnik "Faktów". Spośród wystąpień sesji plenarnych najlepiej oceniono wystąpienie Anny Gizy-Poleszczuk (Unilever) pt. Brzydkie kaczątko w hipermarkecie.

Partnerzy Medialni