Newsletter PTBRiO nr 75

Szanowni Państwo

Za nami XIV Kongres, w którym wzięło udział w tym roku ponad 500 osób. Podobnie jak poprzednie, został bardzo wysoko oceniony przez jego uczestników. Ta coroczna, największa impreza środowiska badawczego budzi zasłużone uznanie dla rozmachu z jakim jest przygotowana, profesjonalizmu i odważnego sięgania po nowatorskie formaty wystąpień. Chciałabym w tym miejscu serdecznie podziękować wszystkim osobom zagazowanym w jego przygotowanie i organizację - Radzie Programowej, Komitetowi Organizacyjnemu oraz całemu zespołowi Tomka Sławińskiego z firmy ORA&Funksters.

Podczas ostatniej, otwartej dla członków PTBRiO sesji Kongresu, prezentowaliśmy najważniejsze wyniki Badania Badaczy. Jego szczegółowe wnioski znajdziecie Państwo w raporcie dostępnym do pobrania na stronie internetowej towarzystwa. Wyniki tego badania pokazują m.in. że jesteśmy środowiskiem wyjątkowych ludzi, którzy dzielą się wiedzą i doświadczeniami, są otwarci i czerpią satysfakcję ze wzajemnych kontaktów. Badanie to zawierało także moduł dotyczący wizerunku PTBRiO i poszczególnych obszarów jego działalności. Po raz pierwszy w historii Towarzystwa zbadaliśmy jego wizerunek i zapytaliśmy o opinie na jego temat zarówno osoby należące do PTBRiO, jak i pozostające poza jego szeregami. Z danych jakie uzyskaliśmy wynika że bardzo dobrze oceniacie Państwo naszą działalność i bardzo Wam za to uznanie dziękuję w imieniu całego Zarządu. Badanie to uświadomiło nam także to, że istnieją obszary naszej działalności, które wymagają doprecyzowania i rozwinięcia. Nad szczegółowymi wynikami tego badania pochyliliśmy się ostatnio na warsztacie strategicznym, w którym udział wzięły (oprócz Zarządu) osoby regularnie zaangażowanie w różne inicjatywy Towarzystwa. Jego celem było wyznaczanie naszych strategicznych priorytetów na najbliższy rok. Za najważniejsze obszary, którymi powinniśmy się zająć w najbliższym czasie uznaliśmy:

1. Większe otwarcie towarzystwa na młodych, początkujących badaczy, stworzenie dla nich dedykowanej oferty, otoczenie programem szkoleniowym z zakresu raportowania, wizualizacji danych oraz umiejętności prezentacyjnych.

2. Dalsze rozwijanie i skuteczne komunikowanie benefitów członkowskich. Powiązanie części z nich z działalnością na rzecz Towarzystwa, chcemy w ten sposób nagradzać osoby angażujące się w pracę społeczną na rzecz naszego środowiska i motywować innych do podejmowania takiej pracy.

3. Podjęcie działań wspierających proces rekrutacji nowych członków - chcemy jeszcze skuteczniej niż dotychczas zapraszać do naszego grona ludzi związanych z szeroko rozumianym światem badań - badaczy pracujących w agencjach badawczych, po stronie klienta, w domach mediowych, agencjach interaktywnych, agencjach reklamowych i strategicznych i oczywiście docelowych klientów badań - marketerów.

Mam nadzieje że już niedługo efekty wdrożenia naszych nowych pomysłów będą dla Państwa widoczne i przyniosą nam wszystkim wiele odczuwalnych korzyści. Jednocześnie chciałabym zaprosić wszystkich, którzy chcą włączyć się aktywnie w nasze prace do kontaktu i współpracy. Każdy kto ma ciekawą inicjatywę, pomysł, otrzyma nasze wsparcie w jego realizacji. Każdy, kto chciałby się włączyć w inicjatywny już istniejące i twórczo je rozwijać będzie przez nas gorąco przywitany. Nic nie sprawia takiej satysfakcji jak współpraca przy urzeczywistnianiu twórczych wizji z innymi ciekawymi i otwartymi ludźmi. A przecież takim właśnie środowiskiem jesteśmy :). Wiedzą o tym dobrze wszyscy, którzy w ramach PTBRiO już doświadczyli satysfakcji płynącej ze współtworzenia i użytecznej pracy społecznej.

Iza Rudak
Prezes PTBRiO