Newsletter PTBRiO nr 103

Henry Jenkins, "Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów".
Recenzja Krzysztofa Polaka z Semiotic Solutions.

Myślenie o mediach można podzielić na dwa okresy - przed Jenkinsem i po nim. Przed Jenkinsem panowało powszechne przekonanie, że nowe media zastąpią stare. Twórcy i zwolennicy tzw. rewolucji mediowych za każdym razem, gdy pojawiało się jakieś nowe medium wieszczyli wszem i wobec śmierć starego: książki, teatru, kina, radia czy telewizji. Przekonanie to nabrało szczególnej siły w okresie rewolucji cyfrowej i przełomu lat 1990 i 2000.

"Kultura konwergencji" to książka, która uświadamia nam wszystkim, że nowe media nie tylko nie wypierają starych ale wchodzą z nimi w specyficzne, nowe i złożone relacje - to właśnie Jenkins określa mianem konwergencji. Te nowe układy i konfiguracje mediów powodują zmiany w ich konsumowaniu, w konsumowaniu treści ale także zmiany w samej treści i jej konstrukcji. W "Kulturze konwergencji" Jenkins szczególnie zwraca uwagę na zjawisko, które nazywa transmedia storytellingiem. Zjawisko to, czy też może lepiej proces polega na tym, że narracja i jej elementy - dotąd integralnie ze sobą połączone w jednym medium - ulegają rozproszeniu na różne media. Jenkins podaje rozmaite przykłady narracji takich jak Gwiezdne Wojny, Matrix, Lost, Paranormal Activity, Heroes itd. Charakterystyczne dla nich jest to, że używając różnych mediów nie tyle powielały w nich główną narrację ale ją rozszerzały o dodatkowe wątki, nowych bohaterów, alternatywne fabuły. Każde zastosowane medium dodawało coś do istniejącej opowieści, koncentrowało się na jakimś wątku, bohaterze lub aspekcie opowiadanej historii. Jenkins pisze, że "narracja transmedialna to sztuka tworzenia światów. Aby w pełni doświadczyć każdego fikcyjnego świata, konsumenci muszą przyjąć rolę myśliwych i zbieraczy, ścigających fragmenty opowieści na różnych kanałach medialnych."

Kultura konwergencji Jenkinsa to książka, która wyznacza nowy paradygmat myślowy w podejściu do mediów i ich treści. Na świecie już teraz w istotny sposób paradygmat ten wpływa na myślenie o komunikacji w marketingu, tworzeniu marek, planowaniu kampanii.

Krzysztof Polak
Semiotic Soultions
Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi recenzjami