Newsletter PTBRiO nr 75

Z przyjemnością informujemy, że do grona członków PTBRiO w ostatnim czasie dołączyli:

Maja Cygańska
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej ze specjalizacją badania marketingowe i analizy rynku. Od 2011 związana z Pracownią Badań Synergion.


Marta Gucik
Research Manager oraz przede wszystkim badaczka jakościowa w Pracowni Dobrych Badań Synergion (od początku jej działalności). Absolwentka filologii polskiej o specjalności antropologiczno-kulturowej na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Justyna Garlacz
Socjolog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Badacz i analityk w Pracowni Dobrych Badań Synergion od 2012 roku.


Hubert Hozyasz
Kierownik Badania Sprzedaży Detalicznej w Centrum Monitorowania Rynku.Lucyna Maciejewska
Współwłaściciel w LMK.