- KANDYDATKA DO NAGRODY 25-LECIA PTBRIO -


Maison & Partners

Profesor psychologii, pracownik Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowo zajmuje się utajonymi postawami konsumenckimi, psychologią finansową, skutecznością kampanii społecznych oraz metodologią badań marketingowych. Współpracuje z międzynarodowymi ośrodkami akademickimi. Jest zapraszana jako gość specjalny wielu konferencji w Polsce i na świecie. Od początku lat 90-tych łączy z sukcesem naukę z praktyką. Jest właścicielką firmy badań marketingowych Maison&Partners. Autorka wielu artykułów i książek poświęconym zachowaniom konsumenckim i badaniom marketingowym, min.: „Polak w świecie finansów” (2013, PWN), „Psychologia konsumenta” (2014, PWN) i najnowszych „The Psychology of Consumer Financial Behavior” (2016, Springer) i „Qualitative Marketing Research. Understanding Consumer Behaviour” (2016, Routledge).

NOMINOWANA W KATEGORII

MENTORKA

Ta nominacja nie wymaga uzasadnienia

Łączy wiedzę teoretyczną z empirią. Propagatorka realizacji badań jakościowych ale z zachowaniem podstawowych zasad etycznych i metodologicznych. Szefowa polskiego Esomaru, efektywnie zarządzająca Wydziałem Psychologii UW. Inspiruje kolejne "pokolenia" polskich badaczy.


TYLKO DLA CZŁONKÓW PTBRiO