- KANDYDAT DO NAGRODY 25-LECIA PTBRIO -


Absolwent i długoletni pracownik Wydziału Fizyki UW, współautor eksperymentalnych prac o skutkach awarii w Czarnobylu. W latach 80-tych współpracował też z Pracownią Medycyny Nuklearnej CZD przy statystycznym ustalaniu norm dla wyników badań laboratoryjnych.

Z badaniami rynku i opinii związany od 1997 r. w ramach SMG/KRC (później Millward Brown) – kolejno, jako Kierownik Sekcji Doboru Prób, Menedżer Działu Realizacji, Dyrektor Przetwarzania Danych, Dyrektor Operacji; od grudnia 2011 członek Zarządu firmy, po połączeniu Kantar Millward Brown i Kantar TNS w Kantar Polska (maj 2018) – prokurent spółki. Pierwszy administrator bezpieczeństwa informacji w SMG/KRC, współtwórca polityki bezpieczeństwa informacji i procedur ochrony danych osobowych, autor wielu rozwiązań metodologicznych, szczególnie z zakresu samplingu.

W latach 2014-2018 członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej OFBOR, w ostatnim roku jej przewodniczący.

Współautor „Podręcznika ankietera” oraz „Fieldwork jest sztuką”, prowadził liczne szkolenia na temat ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w badaniach rynku i opinii, doboru próby, metodologii badań.

Od lipca 2019 – emeryt.

NOMINOWANY W KATEGORII

STRAŻNIK

Staszek Mirowski od ponad 20 lat dba o najwyższe standardy merytoryczne i etyczne pracy analityka i badacza. Nie ma pytań, na które nie potrafi odpowiedzieć, niezależnie czy do tyczą Kodeksy ESOMAR, właściwego doboru próby, czy tajemnic katastrofy w Czarnobylu.

Stanisław czynnie czuwał nad przestrzeganiem standardów w komisji etyki OFBOR. Przez wiele lat był wyrocznią w kwestiach etycznych w firmie Kantar. Czuwał nad poprawnością metodologiczną najbardziej skomplikowanych schematów badawczych. Pracował nad zasadami przyznawania certyfikatów PKJPA, a następnie przez wiele lat odpowiadał za ich uzyskiwanie i przestrzeganie w Kantarze. Odpowiadał za rokroczne uzyskiwanie certyfikacji ISO w obszarze badań rynku przez Kantar. Bywał konsultantem wielu organizacji szeroko pojętego środowiska marketingowego w kwestiach poprawności metodologicznej i etycznej. Zawsze można było na niego liczyć w rozstrzyganiu wszelkich badawczych dylematów, bez wątpliwości nazywał białe białym, a czarne czarnym.


TYLKO DLA CZŁONKÓW PTBRiO

NOMINOWANY W KATEGORII

EKSPERT

Stanisław czynnie czuwał nad przestrzeganiem standardów w komisji etyki OFBOR. Przez wiele lat był wyrocznią w kwestiach etycznych w firmie Kantar. Czuwał nad poprawnością metodologiczną najbardziej skomplikowanych schematów badawczych. Pracował nad zasadami przyznawania certyfikatów PKJPA, a następnie przez wiele lat odpowiadał za ich uzyskiwanie i przestrzeganie w Kantarze. Odpowiadał za rokroczne uzyskiwanie certyfikacji ISO w obszarze badań rynku przez Kantar. Bywał konsultantem wielu organizacji szeroko pojętego środowiska marketingowego w kwestiach poprawności metodologicznej i etycznej.

Staszek Mirowski ma ogromną wiedzę z wielu dziedzin życia, co WIELKOKROTNIE pozwalało zawsze dogłębnie analizować oferty, umowy z klientami, realnie oceniać szansę na realizację badań, dobierać metody i procedury które będą gwarantować wysoką jakość danych na końcu. A wszystko zawsze zgodnie z najwyższymi standardami PTBRiO i ISO.


TYLKO DLA CZŁONKÓW PTBRiO