- KANDYDATKA DO NAGRODY 25-LECIA PTBRIO -


Semiotic Solutions Polska

Kilkanaście lat temu, jako współzałożycielka Semiotic Solutions, wprowadzałam semiotykę na polski rynek marketingowy. Przejechałam Polskę wzdłuż i wszerz niosąc „semiotyczny kaganek”. Na szczęście, na swojej drodze trafiałam na badaczy-pasjonatów, którzy z wypiekami na twarzy implementowali wyniki badań i analiz semiotycznych w swojej pracy.

Z wykształcenia jestem kulturoznawcą (studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskiem) przekonanym o sile i mocy badań kulturowych w marketingu.

Po wielu latach praktykowania semiotyki kulturowej śmiało mogę powiedzieć, że jestem specjalistą w zaawansowanych analizach wizualnych i językowych z wykorzystaniem modeli semiotycznych wypracowanych na gruncie semiotyki uniwersyteckiej, językoznawstwa czy antropologii kulturowej. W ciągu 14 lat istnienia firmy Semiotic Solutions brałam udział w ponad 220 projektach analityczno-doradczych dla wielu światowych marek a także dla sektora publicznego m.in. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwa Środowiska czy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Jestem autorką kilkunastu publikacji popularyzujących semiotykę w marketingu w pismach branżowych np. Marketing w Praktyce, Brief czy publikacji o międzynarodowym charakterze – ESOMAR Semiotic Series. Prowadziłam wiele prelekcji podczas polskich i międzynarodowych konferencji poświęconych zastosowaniu semiotyki w marketingu.

Byłam wykładowczynią Szkoły Badań Rynku prowadzonej przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii ponadto prowadziłam okazjonalne szkolenia i wykłady na uczelniach wyższych np. Uniwersytet Lubelski, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.

NOMINOWANA W KATEGORII

ODKRYWCZYNI

To jest de facto nominacja tandemu (Krzysztofa Polaka i Marzeny Żurawickiej). Bo oni oboje stanowią dla mnie synonim Archetypu. Z Marzeną (i Krzysztofem) jest jak z adidasami. Ilekroć słyszę: semiotycy, to rozumie się samo przez się, że mowa o Semiotic Solutions. Oni przetarli pioniersko szlak tej metody analitycznej, oni stanowią wzór jakości, dociekliwości i użyteczności wykonywanych analiz. Szanuję i podziwiam.

Wraz z Krzysztofem Polakiem inicjatorka kameralnej inicjatywy Klubu Kulturalnych. Chętnie wchodzi w dyskusję i wymianę treści pomiędzy dziedziną semiotyki kulturowej oraz innymi dziedzinami badań społecznych. Zadziorna koncepcyjnie i chętnie próbująca nowych rozwiązań.


TYLKO DLA CZŁONKÓW PTBRiO