Czarne lustro – pułapki projektowania przyszłości


Maj maciejMaciej Maj, CEO, Openfield

Założyciel agencji badawczej Openfield. W codziennej pracy zorientowany na nowe technologie i zgłębiający nowe podejścia badawcze. W swojej dotychczasowej karierze zrealizował ponad 100 projektów badawczych dla sektora prywatnego i publicznego. Doświadczenie badawcze zdobywał pracując dla różnych segmentów rynkowych między innymi Hyundai, Stegu, Polsat, Kaufland, Deolitte, Dr Max, Kler, PKP, Play, Leroy Merlin. Entuzjasta nowych technologii i wpływu tychże na życie codzienne.


Kaczmarek RadoslawRadosław Kaczmarek, Strategy Director & Partner, Melting Pot

Strategy Director & Partner, Melting Pot.

Założyciel i partner w agencji strategicznej Melting Pot, zajmującej się doradztwem strategicznym, tworzeniem pozycjonowań i strategii dla marek, badań i analiz biznesowych oraz marketingowych. Wielbiciel nowych technologii i rozwiązań, specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu strategii marki w kanałach cyfrowych / e-commerce. Na co dzień pasjonat motoryzacji, gier komputerowych i e-sportu, wędkarstwa oraz zgłębiania tajników rynków finansowych, miłośnik kryptowalut.


Myśl przewodnia wystąpienia:

The saddest aspect of life right now is that science gathers knowledge faster than society gathers wisdom. ISAAC ASIMOV, attributed, The Quotable Intellectual Na przestrzeni wieków, technologia zawsze wywierała wpływ na procesy społeczne i życie zwykłych ludzi. Zmienia się transport, zmienia się komunikacji i praktycznie wszystkie dziedziny życia społecznego. Zmiany są czasami mniej lub bardziej odczuwalne przez zwykłych ludzi i łatwiej lub trudniej się do nich zaadaptować. Jednym z dużych wyzwań w Polsce i Europie jest szybko postępujące starzenie społeczeństwa. Jeżeli dodamy do tego procesy globalizacyjne i dużą mobilność młodych pokoleń pojawia się problem z opieką nad osobami starszymi. Aktualne technologie Internet of Things i Wearables powoli wkraczają w strefę wspierania aktywności osób starszych mając na celu ułatwienie im codziennego funkcjonowania i usprawnienie opieki nad osobami starszymi. W wystąpieniu chcemy zwrócić uwagę na problemy etyczne związane z projektowaniem interfejsów technologicznych oraz możliwymi implikacjami powodującymi osłabienie więzi społecznych w technologiach typu human enhancement technologies (HET) wdrażanych do opieki nad osobami starszymi. Wystąpienie będzie bazować na wynikach badań jakościowych prowadzonych w trakcie projektowania zdalnego systemu opieki medycznej dla osób starszych wykorzystującym inteligentne, szklanki, sztućce, czajniki i inne urządzenia monitorujące aktywność osób starszych. W wystąpieniu chcemy w mocny sposób pokazać trochę mroczną stronę takich rozwiązań oraz to, że zbytnie ułatwienia w opiece powodują implikacje związane z osłabieniem i czasami wręcz zanikiem więzi rodzinnych.

Sposób, w jaki wnioski z wystąpienia znajdą zastosowanie w codziennej praktyce badawczej i/lub marketingowej:

Badania marketingowe coraz częściej będą dotykać zagadnień związanych z technologiami IoT, VR, AR, AI. Prezentacja przybliży uczestnikom jakie trudności i problemy niespotykane do tej pory można napotkać w takich projektach. Przekażemy wiedzę, dzięki której markierzy i badacze dostrzegą sens głębszego spojrzenia w diagnozę problemu badawczego oraz sens predykcji potencjalnych implikacji wynikających z wdrożenia nowych usług czy produktów. Badania dla nowych produktów czy też usług w zupełnie nowych kategoriach to duże wyzwanie badawcze i intelektualne. Bazując na zrealizowanym projekcie spróbujemy pokazać, że społeczna strona badania jest równie ważna co biznesowa a wrażliwe podejście do tematu może przynieść korzyści strategiczne dla firm inwestujących w nowe technologie.

Nowe i oryginalne treści wystąpienia:

Na podstawie przekrojowych badań zrealizowanych w USA pokażemy jako tło do zagadnienia dynamikę rozwoju technologii HET. Zwrócimy uwagę na problemy związane z prowadzeniem badań dla zupełnie nowych kategorii produktów oraz na to jak złożone są badania na styku nowych technologii i opieki nad osobami starszymi

Opis badania, na którym bazuje wystąpienie:

Badanie realizowane było w sposób jakościowy w trakcie projektowania i budowy nowego produktu w zupełnie nowej kategorii produktowej. Badanie dotyczyło zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemu IoT do opieki nad osobami starszymi oraz kwestii związanych z UX i UI systemu a także w jaki sposób takie systemy wpływają na codzienne, życie osób korzystających i ich rodzin.