Far future. Prognozy dla świata w 2068 i dalej.


Hatalska NataliaNatalia Hatalska, infuture hatalska foresight institute

Analityk trendów, założycielka i CEO istytutu badań nad przyszłością.

Autorka bloga hatalska.com uznawanego za jeden z najbardziej wpływowych blogów w Polsce i bestsellerowej książki Cząstki przyciągania. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Jako stypendystka prestiżowego programu Joseph Conrad Scholarship studiowała również w London Business School w Wielkiej Brytanii. Członek Rady Ekspertów Think Tank. Nagrodzona przez Geek Girls Carrots Srebrną Marchewką za bycie wzorem kobiety zajmującej się nowymi technologiami. Uznana przez magazyn Wysokie Obcasy za jedną z 50 najbardziej wpływowych kobiet w Polsce. Umieszczona przez Financial Times na liście New Europe 100 – „central and eastern Europe’s brightest and best citizens who are changing the region’s societies, politics or business environments and displaying fresh approaches to prevailing problems”.


Jaskulska MonikaMonika Jaskulska

Socolog, analityk trendów, moderator, ux designer.

Badaniami zajmuje się od 2008 roku. W tym czasie zrealizowała ponad 90 projektów badawczych, łączących metody jakościowe i ilościowe. Miała okazję pracować zarówno dla klientów korporacyjnych, administracji jak i organizacji pozarządowych. Specjalizuje się w badaniach wspierających rozwój nowych produktów i usług, problematyce user experience oraz kwestiach społecznych. Pasjonuje ją poznawanie ludzi i przyglądanie się nowym zjawiskom. Stale poszukuje nowych technik i metod pozyskiwania danych.


Myśl przewodnia wystąpienia:

Istotą foresightu nie jest przepowiadanie przyszłości. W foresighcie chodzi natomiast o pokazanie scenariuszy i opcji, które mogą się wydarzyć, po to, by móc przygotować się na ewentualną zmianę. Zmianę, która może wydarzyć się w różnych perspektywach czasowych – poczynając od perspektywy odległej (tzw. strefa foresight, dany trend/ zjawisko potrzebuje kilkudziesięciu lat, żeby dojrzeć i wejść do mainstreamu) a kończąc na perspektywie krótkoterminowej (1-5 lat). W projekcie Far Future przyjrzeliśmy się 11 głównym obszarom ludzkiego życia w perspektywie długoterminowej – jak to życie może wyglądać, jakie scenariusze dominują i jak można je zmienić.

Sposób, w jaki wnioski z wystąpienia znajdą zastosowanie w codziennej praktyce badawczej i/lub marketingowej:

Foresight bazuje na ilościowych i jakościowych metodach badawczych. Często badacze mają większe zaufanie do metod ilościowych. W kontekście prognozowania przyszłości nie zawsze mają one zastosowanie (choć oczywiście są bardzo cenne), ze względu na to, że bazują na danych historycznych. Prognozują więc niejako przyszłość, która jest przedłużeniem przeszłości. Wiemy, że w dobie niezwykle dynamicznych zmian takie podejście nie do końca jest właściwe, zwłaszcza w otoczeniu biznesowym. Chcemy pokazać nowe metody badania przyszłości, a przede wszystkim wskazać, że przyszłość nigdy nie jest jedna.

Nowe i oryginalne treści wystąpienia:

Chcemy zaprezentować wyniki badania dotyczącego odległej przyszłości. Perspektywa 50lat+. Analizowaliśmy 11 głównych obszarów ludzkiego życia: jedzenie, seks, dom, praca, społeczeństwo, relacja z technologią, miasto, transport, medycyna, komunikacja i czas. Wykorzystaliśmy bardzo ciekawe metody badawcze, w tym przede wszystkim tzw. retrofuturyzm – zanalizowaliśmy łącznie ponad 50 filmów science fiction pod kątem tego, jak przedstawiają naszą przyszłość. Następnie, wykorzystując tzw. signals based forecasting (badanie sygnałów świadczących o zachodzących zmianach), sprawdzaliśmy, na ile każdy ze scenariuszy ma szansę realizacji. Na koniec, badaniem ilościowym stworzyliśmy macierz niepokoju i prawdopodobieństwa, tj który ze scenariuszy wydaje się polskim respondentom najbardziej prawdopodobny i jednocześnie najbardziej niepokojący. Co ciekawe, mimo, że w trakcie realizacji badania odrzuciliśmy wszystkie filmy typu horrory sci-fi, żeby nie zafałszować wyników, to i tak raport ten okazał się najbardziej dystopijnym, jaki do tej pory powstał w naszym instytucie. Uzyskane wyniki są niezwykle ciekawe, choćby dlatego, że dotyczą tego, co dla każdego człowieka jest ważne: relacji, pracy, funkcjonowania w społeczeństwie etc.

Opis badania, na którym bazuje wystąpienie:

Wykorzystaliśmy w badaniu metody ilościowe i jakościowe. Zastosowaliśmy tzw. retrofuturyzm – wybraliśmy do analizy (tworząc tzw. indeks far future) 53 filmy science fiction, które oglądaliśmy pod kątem 10 głównych, wcześniej ustalonych, obszarów ludzkiego życia. W trakcie badania doszedł nam jeszcze jeden obszar – czas, który okazał się niezwykle istotny, a którego nie uwzględniliśmy w pierwszej wersji badania. Uzyskane scenariusze zweryfikowaliśmy metodą signals based forecasting pod kątem tego, na ile są one prawdopodobne, biorąc pod uwagę aktualny stan wiedzy, zaawansowania technologicznego i zmian społecznych. Na sam koniec na ustalone scenariusze nałożyliśmy macierz niepokoju i prawdopodobieństwa.