Mój przyjaciel robot. Między zaufaniem a lękiem.


Kuropatwa AnnaAnna Kuropatwa, Strategy and Insight Director, Havas Media Group

Socjolog z 12-letnim doświadczeniem w branży reklamowej. Obecnie odpowiada za badania grupy Havas oraz tworzy strategie dla jej obecnych i potencjalnych klientów. Wspiera studentów UW i SGH w ramach współpracy z uczelniami. Prelegent na konferencjach PTBRiO, Media Impact, Luxury Summit, Media i Technologia.


Myśl przewodnia wystąpienia:

Wg naszych badań 40% Polaków zdecydowanie wierzy w to, że rozwój sztucznej inteligencji będzie służyć także rozwojowi społeczeństwa. Jest to wynik, który plasuje nas w gronie krajów, których mieszkańcy zachowują swoisty dystans i ambiwalentny stosunek do rozwijającej się nas technologii. Z jednej strony pragniemy aby sztuczna inteligencja wyręczyła nas w tym co żmudne, nudne i nieciekawe, z drugiej strony jednak, bardzo obawiamy się związanego z tym braku kontroli oraz utraty możliwości podejmowania suwerennych decyzji. Pokazanie napięcia pomiędzy tym co w technologii zachwyca, i tym co przeraża będzie kluczową treścią wystąpienia.

Sposób, w jaki wnioski z wystąpienia znajdą zastosowanie w codziennej praktyce badawczej i/lub marketingowej:

Lepsze zrozumienie ludzi, którzy są obecnymi/potencjalnymi odbiorcami marek/komunikatów oznacza najczęściej lepszy marketing, zarówno pod kątem tworzenia komunikatu jak i doboru narzędzi. Chcemy przybliżyć uczestnikom konferencji świadomość, zrozumienie oraz stosunek Polaków do rozwijającej się technologii, który istnieje dziś i być może zaistnieje jutro. Informacje te mogą zostać wykorzystane w codziennej pracy w obszarze marketingu jak i być inspiracją do dalszych badań.

Nowe i oryginalne treści wystąpienia:

Pokażemy niepublikowane w Polsce dane pochodzące zarówno z naszych sieciowych źródeł (badanie zrealizowane na 32 rynkach, w tym oczywiście w Polsce) jak i badań wymyślonych i zrealizowanych lokalnie na potrzeby niniejszego wystąpienia. W trakcie prezentacji będziemy mówić o tym jakie nadzieje, a jakie obawy wiążą się dziś z AI, które obszary życia są tymi, w których nie boimy się oddać w ręce AI, a jakie tymi, w których nigdy tego nie zrobimy (albo przynajmniej tak nam się wydaje), ile % z nas zdecydowałoby się na korzystanie z porad doradcy finansowego w formie AI, a ile z porad lekarza lub nauczyciela. Powiemy o tym jak ludzie w naszym kraju widzą przyszłość ludzkości przy rozwijającej się AI, jakie są przewidywane jasne, a jakie ciemne strony. Pokażemy kto i dlaczego ceni sobie prywatność, a kto wygodę i jaką cenę jesteśmy w stanie zapłacić za samo-napełniającą się lodówkę, gotową listę utworów na Spotify czy autonomiczny samochód. Będziemy prezentować dane ilościowe pokazujące przekonania oraz postawy Polaków na tle innych krajów a także dane ilościowe oraz jakościowe skoncentrowane tylko na naszym kraju.

Opis badania, na którym bazuje wystąpienie:

Badanie ilościowe dotyczące postrzegania AI, zrealizowane na 32 światowych rynkach w tym w Polsce, 2. Badanie jakościowe pogłębiające wyniki uzyskane w pomiarze ilościowym, mocno uzupełniające je o głębsze zrozumienie polskiego kontekstu.