Myślenie e-magiczne. O mocy przesądów technologicznych, ich przejawach i implikacjach w życiu codziennym.


tedziagolska magdalenaMagdalena Tędziagolska, Research Manager, IQS sp. z o.o.

Magdalena Tędziagolska – socjolożka, badaczka, facylitatorka, trenerka. Doświadczona managerka projektów badawczych – społecznych i marketingowych. Eksploruje i ewaluuje. Szczególnie lubi zanurzać się w światy mediów, nowych technologii, edukacji medialnej i…. lokalnych społeczności. Sercem jakościowiec, ale w wolnych chwilach otwiera SPSSa. Współautorka publikacji o prowadzeniu badań dla nie-badaczy.


kopec joannaJoanna Kopeć, Project Manager, IQS sp. z o.o.

Joanna Kopeć - socjolożka (ze specjalizacją w komunikacji społecznej) i badaczka rynku, z badaniami środowiska internetu i nowych technologii związana od początku kariery zawodowej, najpierw w dziale badań firmy Gemius a potem w IIBR. Obecnie Project Manager w IQS specjalizuje się w badaniach ilościowych i nowych metodach badawczych; interesuje się tematyką socjologii internetu i zmian społecznych i kulturowych pod wpływem nowych technologii i mediów. Członkini PTBRiO, prelegentka konferencji PTBRiO Cyberresearch 2013.


Myśl przewodnia wystąpienia:

Czy kiedykolwiek mieliście poczucie, że Wasz telefon czy komputer żyje własnym życiem i zdarza mu się złośliwie nie działać, czy kiedykolwiek podnosiliście telefon by uzyskać lepszy zasięg? A może tylko na wszelki wypadek unikacie aktualizacji programów? Nie jesteście sami – przesądy związane z urządzeniami i technologiami, które nam towarzyszą na co dzień są szeroko podzielane. Rozwój technologii, którego doświadczamy i z którego korzystamy w różnych obszarach naszego życia może wzmacniać ułudne przekonanie o triumfie racjonalizmu i rozumowania wolnego od przesądów. Tymczasem zgodnie z trzecim prawem Clarke’a: Każda wystarczająco skomplikowana technologia nie różni się niczym od magii. Pierwiastek magiczny jest jej immanentną cechą. W naszym wystąpieniu chcemy opowiedzieć o przejawach myślenia magicznego, przesądach związanych z technologią i rytuałach którymi ludzie oswajają technologiczny świat.

Sposób, w jaki wnioski z wystąpienia znajdą zastosowanie w codziennej praktyce badawczej i/lub marketingowej:

Nasze wystąpienie może być źródłem refleksji na temat związku ludzi z technologią: – pozwala lepiej zrozumieć zachowania, emocje które tej relacji towarzyszą, potrzeby które zaspokaja, napięcia które wywołuje. Nasze wystąpienie to źródło inspiracji:

  • dla badaczy odnośnie tematyki badań, które warto podejmować by lepiej zrozumieć człowieka w kontakcie z nowymi technologiami
  • dla marketingu: insighty i ich wykorzystanie w komunikacji marek

Nowe i oryginalne treści wystąpienia:

Temat myślenia magicznego nie jest nowy – pojawiał się choćby na konferencjach Kongres Badaczy (np. \"HomoAliExpress\", Pawiński, Kosiorek) Naszym wkładem w tę tematykę będzie eksploracja rytuałów i przesądów w obszarze technologii z perspektywy użytkownika / konsumenta w oparciu o liczne obserwacje z projektów badawczych w których brałyśmy udział. Dzięki temu słuchacze uzyskają szeroki wgląd w prawdziwe zachowania, motywacje i potrzeby związane z oswajaniem technologii. Chcemy też pokazać przesąd „technologiczny” na tle myślenia magicznego w klasycznym antropologicznym ujęciu (aspekt prób i błędów; wchodzenie w interakcję z technologiami zapośredniczone przez wcześniejsze doświadczenia). Taka metacharakterystyka naszych znalezisk pozwoli na zidentyfikowanie źródeł i napięć z których wyrastają rytuały i przesądy związane z technologią. Jednocześnie pokażemy przykłady wykorzystania przesądów i rytuałów związanych z technologia w działaniach/komunikacji marek.

Opis badania, na którym bazuje wystąpienie:

Nasze wystąpienie nie bazuje na jednym projekcie badawczym; temat przesądów, nieracjonalnych zachowań związanych z technologiami przewijał się przez naszą praktykę badawczą od dłuższego czasu i tropimy go niejako przy okazji prowadzonych badań. Projekty, z których znaleziska wykorzystujemy w wystąpieniu to jakościowe i etnograficzne badania w ramach syndykatowych projektów: Hajp Hunting (eksploracja i walidacja zjawisk i egzekucji angażujących konsumentów), AdultsPower (o Pokoleniu 35+, także w świecie cyfrowym), Świat Młodych (o Młodych 16-29 lat, w tym młodzi w digitalu, młodzi jako konsumenci video) oraz ilościowe badania w ramach projektu Omnibus IQS, którego wyniki kwantyfikują pewne przesądy / przekonania związane z technologiami/ nowymi mediami.