Nowe wizje cyber świata. Jak wyjść poza komunikacyjne stereotypy cyfrowych technologii, innowacji i postępu.


polak krzysiek fotoKrzysztof Polak, Współwłaściciel, Semiotic Solutions

Z wykształcenia kulturoznawca (studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskiem, studia doktoranckie SWPS w Warszawie). Współzałożyciel Semiotic Solutions - firmy, która wprowadziła na polski rynek marketingowy semiotykę. Specjalizuje się w zaawansowanych analizach wizualnych i językowych z wykorzystaniem modeli semiotycznych wypracowanych na gruncie semiotyki uniwersyteckiej, językoznawstwa czy antropologii kulturowej. W ciągu 12 lat istnienia firmy zrealizował ponad 180 projektów analityczno-doradczych dla takich marek jak Winiary, Tyskie, Żywiec, Lipton, Dove, PZU, T-Mobile, mBank, Netia, nc+. Realizuje również zlecenia dla sektora publicznego m.in. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwa Środowiska czy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Jest autorem wielu publikacji popularyzujących semiotykę w marketingu w pismach branżowych np. Marketing w Praktyce, Brief czy publikacji o międzynarodowym charakterze - ESOMAR Semiotic Series. Prowadził szereg prelekcji w podczas polskich i międzynarodowych konferencji poświęconych zastosowaniu semiotyki w marketingu.


zurawicka marzena fotoMarzena Żurawicka, Współwłaściciel, Semiotic Solutions

Z wykształcenia kulturoznawca. Współzałożyciel Semiotic Solutions - firmy, która wprowadziła na polski rynek marketingowy semiotykę. Specjalizuje się w zaawansowanych analizach wizualnych i językowych z wykorzystaniem modeli semiotycznych wypracowanych na gruncie semiotyki uniwersyteckiej, językoznawstwa czy antropologii kulturowej. W ciągu 12 lat istnienia firmy zrealizowała ponad 180 projektów analityczno-doradczych. Jest autorką wielu publikacji popularyzujących semiotykę w marketingu w pismach branżowych np. Marketing w Praktyce, Brief czy publikacji o międzynarodowym charakterze - ESOMAR Semiotic Series. Prowadziła szereg prelekcji w podczas polskich konferencji poświęconych zastosowaniu semiotyki w marketingu.


Myśl przewodnia wystąpienia:

Większość obecnych komunikatów - w tym reklam - korzysta z wizji cyber świata zaczerpniętej wprost z Raportu Mniejszości Stevena Spielberga. Jednak od jakiegoś czas zaczynają pojawiać się zgoła inne obrazy. Przedstawienia cyber technologii i cyber innowacji nie epatują już tak zdecydowanie holograficznymi interfejsami, strumieniami laserów czy humaidalnymi cyborgami. Czy ta zmiana wpynie na komunikację reklamową? Jak w tym kontekście powinniśmy komunikować cyfrowy świat, nowoczesne technologie i innowacje?

Sposób, w jaki wnioski z wystąpienia znajdą zastosowanie w codziennej praktyce badawczej i/lub marketingowej:

Wystąpienie ukazuje różne, alternatywne sposoby komunikowania cyber świata. Pozwala wyjść poza komunikacyjne stereotypy, które zdominowały język reklamy ukazujący technologiczne zaawansowanie i cyfrową innowacyjność.

Nowe i oryginalne treści wystąpienia:

Nowe, emergentne sposoby komunikowania cyber świata i cyfrowych technologii. Popkulturowe wizje relacji człowiek-maszyna

Opis badania, na którym bazuje wystąpienie:

Analiza semiotyczna języka innowacyjności, cyber świata, nowoczesnych technologii obecnego w tekstach popkultury i reklamach. Reklamy różnych kategorii odnoszące się do cyber świata, kino sci-fi, obrazy i teksty opisujące cyber świat, technologiczne nowości. Technologiczne gadżety.