Posthumanizm – transhumanizm


hartmanJan Hartman, kierownik Zakładu Filozofii i Bioetyki Uniwersytet Jagielloński

Autor kilkunastu książek i publicysta, m.in. stale publikujący w "Polityce" oraz w "Marketingu w Praktyce". Zajmuje się metafilozofią, filozofią polityki, etyką i bioetyką.
Fot. Karol Pollesch


Myśl przewodnia wystąpienia:

Wystąpienie poświęcone będzie diagnozie sytuacji kulturowej, społecznej i etycznej, w jakiej stawiają nas nowe technologie, mogące doprowadzić do zakończenia "ery człowieka" i wejścia gatunku ludzkiego w nową fazę swojej egzystencji, w której będziemy dzielić życie z ludźmi genetycznie zmodyfikowanymi, cyborgami, inteligentnymi robotami oraz sztuczną inteligencją w licznych postaciach i przejawach.