Projektowanie osobowości. Kim jest robot, z którym rozmawiam?


Martenka AnnaAnna Martenka, Specjalista ds. Badań Marketingowych, Play

Badaczka ilościowa z inklinacjami jakościowymi. Pracowała m.in. w IIBR, IQS i ARC. Obecnie specjalista ds. badań marketingowych Play. Z wykształcenia socjolog z zapleczem psychologicznym.


Bartosiewicz MaciejMaciej Bartosiewicz, Internet Marketing Manager, Product owner, Play

Product owner i projektant, członek zespołu UX w Play. Business owner obszaru botów w PLAY. Posiada duże doświadczenie w realizacji projektów w sferze komercyjnej jak i publicznej. Z wykształcenia projektant wzornictwa przemysłowego. Wielbiciel jedzenia, książek i górskich wypraw.


Myśl przewodnia wystąpienia:

Interfejsy konwersacyjne stają się coraz ważniejszą grupą interakcji na styku człowiek-komputer. Istotnym elementem budowania systemów chat botowych jest budowa relacji pomiędzy AI a człowiekiem. W czasie rozmowy, bot przestaje być tylko kawałkiem kodu, a staje się personą z którą użytkownik wchodzi w interakcje i relacje. Podobne do tych, w które wchodzi z innymi ludźmi. W wystąpieniu opowiemy o tym, jak stworzyliśmy założenia do projektu osobowości chat bota w oparciu o badania i warsztaty.

Sposób, w jaki wnioski z wystąpienia znajdą zastosowanie w codziennej praktyce badawczej i/lub marketingowej:

Uczestnicy dowiedzą się:

  • jak zdefiniować kluczowe cechy osobowości bota w oparciu o badania,
  • jak można podejść do budowania persony chat bota, która odda cechy marki,
  • jak stworzyć postać bota angażującą użytkownika,
  • w jaki sposób można wykorzystać dane zastane w procesie projektowym,
  • jak wykorzystać wyniki prac zespołu badawczego w procesie projektowym opartym o metodykę user centered design.

Nowe i oryginalne treści wystąpienia:

  • W jakie cechy należy wyposażyć chat bota.
  • Skąd się dowiedzieć, jakie cechy bota są pożądane.
  • Co i jak badać, żeby poznać ten nowy kanał komunikacji – etnografia online, wykorzystanie testów osobowości.

Opis badania, na którym bazuje wystąpienie:

Badanie ilościowe CAWI.
Etnografia online.
Testy osobowości online.
Testy UX
Analiza ruchu na stronie (dane z gooogle analitycs, systemów BI)